Trwa budowa pompowni sieciowej w Krzeszowie

Postępują prace przy budowie obiektu pompowni sieciowej oraz zbiornika retencyjnego o pojemności 150 m3 w miejscowości Krzeszów (gm. Kamienna Góra). Nowa infrastruktura pozwoli lepiej wykorzystać zasoby ujęcia wody „Betlejem” i poprawi stan zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców południowej części gminy, w szczególności miejscowości Krzeszów, w obrębie której intensywnie rozwija się zabudowa mieszkalna jednorodzinna, a tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na przyłączenie do sieci wodociągowej.

Prace realizuje Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne z Ząbkowic Śląskich, a planowany termin ich zakończenia przypada na koniec września 2021 roku.

Inwestycję, której planowany koszt wynosi 2.647.635,81 zł finansuje Gmina Kamienna Góra z własnych środków budżetowych oraz ze środków budżetu państwa otrzymanych na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Zobacz inne

Leave a Comment