Budują plac manewrowy przy remizie OSP Krzeszów

Trwa wymiana nawierzchni na placu manewrowym przy remizie OSP Krzeszów. Przypominamy, że dzięki zmianom w budżecie gminy Kamienna Góra, wykonany w bieżącym roku zostanie cały odcinek drogi z włączeniem do drogi powiatowej przy budynku CBK.
Pierwszy etap przebudowy drogi na odcinku ścieżka rowerowa-cmentarz-remiza OSP został już zakończony, o czym informowaliśmy tutaj.

Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Zobacz inne

Leave a Comment