Budowa stacji telefonii w Czadrowie

Informujemy, iż Urząd Gminy Kamienna Góra prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 43487 Kamienna Góra wraz z przyłączem energetycznym i zjazdem z drogi gminnej, przewidzianej do realizacji na działce nr 143 w Czadrowie.

Z dokumentacją sprawy, przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, można zapoznać się w siedzibie urzędu (pok. 308 II p.), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30, w terminie do 12 .05.2015 r.

70484

Share

Zobacz inne

0 Thoughts to “Budowa stacji telefonii w Czadrowie”

  1. Karolina

    Czy to oznacza lepszy zasięg w okolicy sieci T-Mobile?

Leave a Comment