Budowa S3. Wiadukty WS-49, WS-52, WS-54

Zobacz postęp prac budowy wiaduktów WS-49, WS-52 i WS-54 w ciągu drogi ekspresowej S3 na odcinku Przedwojów-Lubawka.

Przypominamy, że na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na terenie powiatu kamiennogórskiego oraz tunele TS-32 i TS-26. Reportaże dostępne są tutaj.

Informacje o pracach prowadzonych w 41 tygodniu 2021 roku:

Na terenie budowy pracowało średnio 265 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 931 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Wykop – 26481
Nasyp – 26267
Podbudowa pomocnicza – 6500 m²
Podbudowa zasadnicza – 2500 m²
Warstwa mrozoochronna – 1800 m²
Ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego – 4200 m²
Ułożenie warstwy wiążącej – 7760 m²
Ułożenie ścieku o zmiennej niwelecie – 113 mb
Ustawianie krawężników betonowych – 400 mb
Ułożenie obrzeży – 150 mb
Wykonanie przepustu drogowego – 6 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

WD-39: Wykonanie zasypek przyczółków i stożków P3 – 95%, ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami – 150 m², montaż kotew kap chodnikowych – 50%
WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment siódmy strona prawa i lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment ósmy oraz dziewiąty strona prawa i lewa – 30%, betonowanie ustroju nośnego segment ósmy strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, zbrojenie filarów P7 strona prawa oraz P8 strona prawa i lewa – 75%, betonowanie filarów P7 strona lewa – 100%
WS-41: Deskowanie, zbrojenie i betonowanie korpusu P15 strona lewa – 100%, deskowanie poprzecznic P10, P11, P12, P13, P14 strona lewa – 100%, betonowanie poprzecznic P2 strona lewa oraz P5 strona prawa i lewa – 45 , zbrojenie i deskowanie ściany oporowej P1 – 50%, wykonanie ciosów podłożyskowych P1 strona lewa – 100%
PG42: Wykonanie zasypek – 30%
WD-43: Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P2 – 50
MS-44: Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami – 100%, zbrojenie płyty przejściowej – 5400 kg, betonowanie płyty przejściowej – 38
WS-45: Zbrojenie ustroju nośnego strona lewa – 45%, deskowanie poprzecznic P6 oraz P7 strona prawa – etap I – 100%, deskowanie i zbrojenie skrzydła P1 strona lewa – 80%
WS45A: Rozdeskowanie ustroju nośnego – 100%, wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P2 – 85%
MS-46: Zasypka za przyczółkami P1, P3 – 99%, zbrojenie płyty przejściowej – 2700 kg, betonowanie płyty przejściowej – 19
MS46A: Wykonanie zasypki za przyczółkiem P2 pod płytę przejściową – 100%
WD-46A: Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego – 100%, wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P3 – 20%
WS-47: Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego segment dziewiąty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment dziewiąty strona lewa – etap I i II oraz segment dziewiąty strona prawa – etap I – 100%
WD-48: Wykonanie drenażu zasypki przyczółka P1 i P3 – 50%, betonowanie ustroju nośnego – 100%
WS-49: Deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment siedemnasty strona prawa – etap II – 100%, ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami – 75%, wykonanie zasypki za przyczółkiem P1 – 500 , betonowanie bloku oporowego za segmentem siedemnastym strona lewa – 100%, wysunięcie ustroju nośnego segment osiemnasty nitka prawa oraz segment dziewiętnasty nitka lewa – 5,88%
WS-52: Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment dwudziesty strona prawa i lewa – etap I – 100%, wysunięcie segmentu dziewiętnastego strona lewa i prawa – 100%,
PG53: Zasypka za przyczółkami P1, P2 – 800
WS-54: Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment dwudziesty strona lewa oraz segment siedemnasty strona prawa – etap I i II – 100%, betonowanie skrzydła P1 strona lewa – 100%, wysunięcie segmentów dziewiętnastego strona lewa oraz szesnastego strona prawa – 100%, zbrojenie skrzydła P1 strona lewa – 100%, zasypka podpory P1 – 5%
PG-55: Zbrojenie ściany P2 – 25%, deskowanie i betonowanie ściany P1 – 100%
WS-56: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego strona prawa – 100%
WS-57: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu P7 strona prawa – 100%, zbrojenie korpusu P7 strona lewa – 30%, deskowanie i betonowanie ciosów P6 strona lewa – 100%, deskowanie i zbrojenie poprzecznicy P3 strona prawa – 80%, deskowanie poprzecznicy P4 oraz P5 strona prawa – 50%
WS57A: Deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej P8 strona prawa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego strona prawa przęsło 1 – 80%, deskowanie ustroju nośnego strona prawa przęsło 2 – 80%
WD-59: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 50%
PZ43: Wykonanie zasypki prefabrykatów – 80%, wykonanie drenażu za ścianami prefabrykatów – 100%
PZ44: Zbrojenie skrzydeł – 100%, betonowanie fundamentów skrzydeł – 100%
PZ45: Deskowanie i betonowanie fundamentów skrzydeł – 100%
PZ46: Deskowanie wlotów – 100%
PZ47: Deskowanie i betonowanie wlotów – 100%
PZ48: Betonowanie fundamentu – etap II i III – 100%, beton podkładowy pod fundamenty skrzydeł – 100%
PZ50: Wykonanie zasypki prefabrykatów – 10%, wykonanie izolacji cienkiej wlotów i skrzydeł – 100%
PZ51: Wykonanie zasypki prefabrykatów – 30%, wykonanie izolacji cienkiej wlotów i skrzydeł – 100%
PZ52: Deskowanie i betonowanie skrzydeł – 100%
PZ-57: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 100%
PZ-59: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 20%

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: SP9a, SP9b, KD31, KD10, KD42, KD62, KD75, KD55, KD67 w ilościach:
– Studnie – 8 szt.
– Wpusty – 28 szt.
– Kanał – 420,5 mb.
– Wyloty – 20 szt.
Melioracje: Rów melioracyjny R-06 – Roboty ziemne – odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp 25 mb.,
Rów melioracyjny R-R – Roboty ziemne – odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 15 mb.,
Rów melioracyjny RP-4A – Umocowane dna i skarp rowu narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 136 mb.,
Przepusty pod zasilanie i oświetlenie – wykonanie trasy kablowej – 150 mb.

Źródło GDDKiA

Share

Zobacz również

Leave a Reply