Budowa pompowni sieciowej w Krzeszowie na ukończeniu

Przypominamy, że trwa budowa obiektu pompowni sieciowej oraz zbiornika retencyjnego w Krzeszowie. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Do zagospodarowania pozostał teren wokół obiektu.

Nowa infrastruktura pozwoli lepiej wykorzystać zasoby ujęcia wody “Betlejem” i poprawi stan zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców południowej części gminy Kamienna Góra, w szczególności miejscowości Krzeszów, w której obrębie intensywnie rozwija się zabudowa mieszkalna jednorodzinna, a tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na przyłączenie do sieci wodociągowej.

Całkowita wartość inwestycji: 2 647 635 zł.
Dofinansowanie: 1 233 139 zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji: 09.2021 r. 

Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Zobacz inne

Leave a Comment