Budowa drogi ekspresowej S3 Bolków – Lubawka

Budowa drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do granicy państwa w Lubawce podzielona jest na dwa odcinki inwestycyjne: Bolków – Kamienna Góra (zadanie III) oraz Kamienna Góra – Lubawka (zadanie IV). Każdy z nich ma inny zakres prac, ale każdy jest ciekawym przedsięwzięciem.

Na zadaniu III powstają dwa tunele drogowe: TS-26 o długości ok. 2,3 km oraz TS-32 o długości ok. 320 m. Dłuższy tunel drążony jest z dwóch stron jednocześnie i obecnie wydrążono w nawie zachodniej ok. 1200 m tunelu i w nawie wschodniej ok. 1260 m. W tym tygodniu rozpoczęło się nasuwanie obiektu WS31, który docelowo będzie miał długość 532 m.

Natomiast na zadaniu IV trwa nasuwanie jednocześnie pięciu obiektów inżynierskich, których długości będą wynosiły od 435 m do prawie 600 m. W zakresie robót drogowych wykonywany jest odcinek próbny podbudowy bitumicznej, mający na celu przeprowadzenie badań sprawdzających zgodność parametrów masy ze specyfikacjami technicznymi oraz zatwierdzonym projektem technologicznym wykonania robót bitumicznych.

Budowa drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: GDDKiA

Przypominamy, że reportaże z postępu prac budowy drogi S3 można obejrzeć tutaj.

Share

Zobacz również

Leave a Comment