Briefing prasowy burmistrza Kamiennej Góry w sprawie OWŚ

Dnia 11 października 2018 roku na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze odbył się briefing prasowy burmistrza Kamiennej Góry z udziałem przedstawicieli firmy prowadzącej prace związane z oczyszczaniem zalewu.

Przypominamy, iż w czerwcu br. rozpoczęto prace związane z oczyszczaniem wody na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze. Rekultywacja całego zbiornika odbywała się innowacyjną, autorską metodą biologiczną opracowaną przez dr. inż. Marcina Sitarka.

Głównym problemem kamiennogórskiego zalewu, które w konsekwencji doprowadził do zakazu kąpieli był postępujący proces eutrofizacji i związane z nim zakwity wody, zalegająca spora ilość mułu i występujące w zalewie duże ilości związków chemicznych (w tym chlorków, fosforanów i azotanów).

Prace na zlecenie kamiennogórskiego urzędu miasta realizowała firma ACS Poland, specjalizująca się m.in. w innowacyjnych ekologicznych technologiach w zakresie ochrony środowiska. Ich efektem miało być zmniejszenie ilości biogenów występujących w wodzie, redukcja osadu dennego, poprawa warunków tlenowych, likwidacja zakwitów glonów i sinic oraz zabezpieczenie zbiornika przed powstawaniem odorów gnilnych. Odpowiednie wprowadzenie preparatów mikrobiologicznych do zbiornika było połączone z dodatkowym napowietrzeniem wody, co jest ważne w miesiącach letnich.

Firma ACS Poland przed przystąpieniem do pracy bardzo wnikliwie przeanalizowała badania wody, stan zbiornika, dopływ, przejrzystość i ilość osadu dennego w kluczowych dla zbiornika strefach.

Ponownie dokonano pomiarów i stwierdzono, iż przejrzystość wody zwiększyła się nawet o 60%. Całkowicie pozbyto się odoru, który przed rozpoczęciem aplikacji był bardzo wyczuwalny. Zmniejszyła się również ilość osadów dennych aż o 30%.

Powyższe dane wyraźnie wskazują na bardzo silną poprawę stanu ekosystemu w kamiennogórskim zalewie. Należy jeszcze zadbać o poprawę jakości wód zasilających zbiornik oraz poprawić cyrkulację wody.

Dzięki zastosowanej technologii przywrócenie walorów użytkowych i rekreacyjnych zalewu może nastąpić już na przełomie 2-3 lat. Koszt zastosowania technologii waha się w okolicy kilkudziesięciu tysięcy złotych, natomiast inwestycje wokół zbiornika oszacowano na kwotę około pięciu milionów złotych.

Przypominamy, iż kamiennogórski zalew zbudowany został przez lokalną społeczność w 1972 roku. Powierzchnia zbiornika wynosi około 7,34 ha, średnia głębokość zbiornika wynosi około 1,5 m, maksymalna głębokość zbiornika wynosi około 2,6 m. Zbiornik jest zasilany poprzez wody rzeki Zadrna, spływy powierzchniowe, opady oraz wysięki gruntowe.Share

Zobacz inne

Leave a Comment