Bocznica kolejowa w Kamiennej Górze do likwidacji

Do końca kadencji samorządu ma zostać zlikwidowana bocznica kolejowa załadunku kamienia przy ul. Towarowej w Kamiennej Górze. Takie zapewnienia padły od kierownictwa kopalni “Ogorzelec”.

Transport kruszywa z kopalni “Ogorzelec” odbywa się głównie poprzez bocznicę kolejową w Kamiennej Górze. Uciążliwość dla okolicznych mieszkańców spowodowana emisją hałasu oraz zapyleniem w czasie załadunku na wagony kolejowe stanowi duży problem dla miasta i samej kopalni.

Załadunek kamienia ma zostać przeniesiony poza Kamienną Górę.  Rozwiązanie tego problemu wymaga bardzo dużych nakładów finansowych dlatego zmiana miejsca załadunku zostanie rozwiązana do końca kadencji.

Share

Zobacz również

One Thought to “Bocznica kolejowa w Kamiennej Górze do likwidacji”

  1. […] Miasto natomiast wykona część prac związanych z przygotowaniem drogi do remontu. Jednocześnie nasz samorząd zobowiązał się do zapewnienia Kopalni Ogorzelec wszelkiego wsparcia w zakresie przeniesienia punktu załadunkowego kruszyw poza Kamienną Górę. […]

Leave a Reply