Biuro Poselskie Poseł Iwony Krawczyk

W Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego 24 swoje biuro poselskie otwiera Iwona Krawczyk (PO). Trwa przygotowalnie lokalu. Możliwe, że jeszcze w 2018 roku biuro zostanie uruchomione.

Przypominamy, iż Iwona Krawczyk przyjęła mandat poselski z powodu wygaśnięcia mandatu posła Stanisława Huskowskiego.
Iwonie Krawczyk przysługiwało pierwszeństwo do mandatu jako kandydatce z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.

Zobacz inne

Leave a Comment