“Biała Wstążka” na kamiennogórskich ulicach

W dniu 5 grudnia 2019 roku ruszyła kampania „Biała Wstążka” organizowana z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy dla miasta Kamienna Góra oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze przy współpracy przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie, prowadzona w ponad 55 krajach świata, międzynarodowa kampania skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet.

Na kamiennogórskich ulicach można spotkać młodych wolontariuszy, którzy rozdają ulotki informacyjne, a także zachęcają mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Akcja potrwa do 10 grudnia br. W ramach akcji zostaną również przeprowadzone spotkania ze specjalistami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członkami zespołu interdyscyplinarnego.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment