Bezpłatne badanie mammograficzne w Kamiennej Górze

Informujemy, że 11 marca br. w godz. od 8:00 do 16:00 na terenie parkingu Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, będzie możliwość wykonania bezpłatnego badania mammograficznego w mammobusie. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, (roczniki od 1951 do 1970), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii.  Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł.

Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi. Wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje niemal 100% pewności na wyleczenie choroby, dlatego warto się badać. Co więcej, mammografia jest badaniem bezpiecznym i wykonywanym przy użyciu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.

Badania wykonuje firma wykonuje firma Medica z Łodzi, mammobus jest wyposażony w nowoczesny, ucyfrowiony aparat mammograficzny.

Foto: iStock

Share

Zobacz inne

Leave a Comment