„Bezpieczny Senior” w PSP Kamienna Góra

W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze odbyło się dziś (poniedziałek, 24 kwietnia) spotkanie w ramach działań profilaktycznych programu „Bezpieczny Senior”.

Spotkanie z seniorami odbyło się z inicjatywy Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Marka Kamińskiego. Podczas spotkania poruszano m.in. problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów, ze szczególnym uwzględnienie zagrożeń, jakie powoduje tlenek węgla.

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski podczas spotkania z seniorami

Przypominamy, że celem Programu „Bezpieczny Senior” jest m.in. podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, a w tym przypadku w szczególności zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla (tzw. czadem), który jest wyjątkowo niebezpieczny z uwagi na swoją niewyczuwalność przez ludzkie zmysły.

Program „Bezpieczny Senior” jest częścią programu edukacyjnego „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego zadaniem jest propagowanie działań mających na celu podniesienie świadomości Dolnoślązaków z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Share

Zobacz inne