Bezpieczny przejazd kolejowy – wzmożone działania

Policjanci Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji z Kamiennej Góry wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei z Wałbrzycha prowadzą dzisiaj na terenie powiatu kamiennogórskiego wzmożone działania ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, a w szczególności na niestrzeżonych przejazdach. Działania te mają na celu podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń związanych z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących i pieszych przy przejeździe czy przechodzeniu przez torowiska oraz przypomnienie przepisów z tym związanych.

Zaplanowane przedsięwzięcia mają na celu podniesienie świadomości uczestników ruchu kołowego, jak również pieszych na temat zagrożeń związanych z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących i pieszych podczas przekraczania przejazdów kolejowych oraz przypomnienie przepisów dotyczących zasad poruszania się w takich miejscach. Miejsca w rejonie strzeżonych przejazdów kolejowych, jak również nie strzeżonych są oznakowane w sposób szczególny.

Usytuowane znaki w tych miejscach wcześniej ostrzegają uczestników ruchu o przejeździe kolejowym. Dlatego więc skierowana akcja do wszystkich uczestników ruchu drogowego ma na celu przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się, o czym warto pamiętać w trakcie pokonywania takich przejazdów.

Źródło:
kamienna-gora.policja.gov.pl
asp.szt. Grzegorz Szewczyk

Share

Zobacz inne

Leave a Comment