Bezpieczna droga do szkoły. Spotkania policjantów z uczniami

Wraz z nowym rokiem szkolnym policjanci rozpoczęli ogólnopolskie działania pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przemieszczającym się do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze w ramach akcji odwiedzili uczniów i przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie. Mundurowi przybliżyli zadania, jakie najczęściej wykonują policjanci podczas służby, a także omówili zagadnienia związane z ruchem drogowym, w tym elementarne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w obszarze zabudowanym i poza.

Podczas spotkania szczególną uwagę funkcjonariusze zwrócili na zasady obowiązujące przy przewożeniu dzieci samochodem, podczas poruszania się rowerem oraz na obowiązek noszenia przez pieszych po zmroku poza strefą zabudowaną elementów odblaskowych lub kamizelek. Innym istotnym tematem pogadanki z dziećmi było właściwe zachowanie się w przypadku zaistnienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu innych, umiejętność połączenia się z numerami alarmowymi i zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu. Na zakończenie funkcjonariusze rozmawiali z uczestnikami prelekcji o bezpiecznych zachowaniach w szkole, przypominali o zasadach i regulaminie, jaki obowiązuje na jej terenie. Dzieci z dużym zaangażowaniem brały udział w zajęciach i chętnie odpowiadały na pytania. Takie działania mundurowi będą przeprowadzać w szkołach podstawowych na terenie powiatu kamiennogórskiego, aby zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego.

Źródło:
Asp. szt. Marta Nieć Wierzbicka
KPP Kamienna Góra

Więcej komunikatów w kategorii Policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment