Bezpieczeństwo i porządek publiczny w gminie Kamienna Góra

Podczas XVI Sesji Rady Gminy Kamienna Góra radni wspólnie z sołtysami wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kamiennej Górze mł. bryg. Agnieszka Mendelska przedstawiła zakres ochrony przeciwpożarowej za rok 2019.
Na terenie gminy Kamienna Góra strażacy w ubiegłym roku wykonali 157 interwencji. Mniej niż w roku 2018. Pożarów było 54, miejscowych zagrożeń 90 i 13 fałszywych alarmów.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze młodszy inspektor Tomasz Kościcki zapoznał radnych ze stanem zagrożenia przestępczością i skutecznością ścigania sprawców przestępstw w 2019 roku.
Na terenie gminy Kamienna Góra policjanci w ubiegłym roku odnotowali 911 interwencji. Więcej niż w roku 2018. Odnotowano m.in. 12 kradzieży w tym 3 kradzieże samochodów, 12 kradzieży z włamaniem i 5 uszkodzeń mienia.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment