Bez wotum zaufania

Podczas dzisiejszej (wtorek, 31 maja) Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego, radni głosowali uchwałę w sprawie wyrażenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego.

W głosowaniu w sprawie udzielenia wotum zaufania udział wzięło 17 radnych, 8 było za, 8 było przeciwko 1 wstrzymał się od głosu. Radni nie przyjęli uchwały.

Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 10 radnych, 6 wstrzymało się od głosu, 1 był przeciwko.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment