Będą konsultacje w sprawie barierek

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w kamiennogórskim ratuszu wystąpi do spółki PKP PLK z wnioskiem o konsultacje z uprawnionymi przedstawicielami właściciela linii kolejowej. W ten sposób miasto uzyska wytyczne związane z ewentualną zmianą organizacji ruchu na przejściu drogowo-kolejowym, o którym informowaliśmy tutaj. Jeśli oficjalne stanowisko kolejowej spółki potwierdzi taką możliwość, zostanie przygotowana propozycja zmian. Musi zostać ona uzgodniona także z projektantem i wykonawcą drogi rowerowej.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment