Bazylika bez drzew

Jak informowaliśmy wcześniej, przy Bazylice w Krzeszowie zostały wycięte lipy, które rosły tam od 100-150 lat. Nadal nie cichną dyskusje co do zasadności tej decyzji. Krytyka spływająca na przedstawicieli Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej zapewne jeszcze długo nie ucichnie.

Najważniejszym argumentem przemawiającym za wycięciem drzew były względy bezpieczeństwa przebywającym w tym miejscu turystom, pielgrzymom i parafianom. Po przeprowadzonej ocenie stanu lip rosnących na placu przed Bazyliką w Krzeszowie opinia dendrologów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i biegłych sądowych nie pozostawiła złudzeń, że drzewostan należało usunąć.
Biorąc pod uwagę powyższe opinie dnia 30 marca 2015 roku, Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o wydaniu pozwolenia na wycinkę wspomnianych drzew z nałożeniem na Parafię obowiązku odtworzenia barokowego wyglądu placu.

Krzeszów co roku odwiedza blisko 120 tysięcy turystów-pielgrzymów. Odbywają się tu również liczne pielgrzymki, w wyniku których powstają zbiorowiska ludzi liczące nawet 5 tysięcy osób. Odłupanie się w takim momencie jednego z konarów mogłoby spowodować niewyobrażalną tragedię. Przy tej okazji należy wspomnieć, iż siła i częstotliwość wiatrów wzmaga się z każdym rokiem. Podobnie rzecz ma się z opadami śniegu i oblodzeniami co zapewne ma negatywny wpływ na kondycję drzew i możliwość ich przełamania lub wyłomu.

 

 

Na naszym serwisie prezentujemy na bieżąco wydarzenia odbywające się w tym szczególnym miejscu, jakim jest Bazylika w Krzeszowie. Nasze relacje dostępne w tagach bazylika >>.
Zapraszamy do przeglądania.

Zapraszamy również do specjalnie utworzonej galerii zawierającej wybrane fotografie obrazujące aleję przy Bazylice, przed wycinką drzew.

Share

Zobacz inne

One Thought to “Bazylika bez drzew”

  1. […] Jak wyglądała aleja przed wycinką można obejrzeć tutaj >>. […]

Leave a Comment