Baśniowe zwiedzanie Zamku Książ

We wtorek, 18 października 2022 roku uczniowie klasy Id ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na ciekawą lekcję zamkową pt. „Baśniowy Książ” do Zamku Książ w Wałbrzychu. Pierwszoklasiści aktywnie kontynuują swoje uczestnictwo w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, organizowanych przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Kamiennogórscy pierwszoklasiści z przewodnikiem książańskim Anną Motyką poznawali historię Zamku Książ oraz jego właścicieli Hochbergów. Zwiedzanie zamku zakończyli przy magicznej Książęcej Skale, a poznawanie dóbr rodu Hochbergów zakończyli w Palmiarni.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Anna Chamot – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego, Instruktor Krajoznawstwa Regionu i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment