Banknoty na ziemiach polskich w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zaprasza na wystawę “Banknoty na ziemiach polskich 1794-1939”. Ekspozycja składa się z ponad 130 oryginalnych, historycznych banknotów emitowanych od końca XIX wieku do lat 30. XX wieku oraz z plansz prezentujących historię banknotów na ziemiach polskich. Obejmuje ona swoim zakresem środki płatnicze na ziemiach polskich pod trzema zaborami oraz emitowane przez Polskę po odzyskaniu niepodległości do wybuchu II wojny światowej, łącznie z terenami zamieszkałymi przez Polaków, które nie zostały włączone do Rzeczpospolitej w ramach plebiscytów. Z plansz można się dowiedzieć, jak wyglądały pierwsze polskie banknoty złotówkowe, kto je wydawał i w jakich okolicznościach były emitowane. Ponadto zaprezentowana jest złożona historia środków płatniczych zaborców – Rosji (carskiej i radzieckiej), Niemiec (cesarskich Prus, Republiki Weimarskiej) oraz Austro-Węgier. Ciekawym dodatkiem są przeliczniki walut austriackich i pruskich oraz wyjaśnienie genezy nazw zaprezentowanych banknotów.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment