Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Kamiennej Góry

Od 5 do 6 marca trwać będą badania ankietowe oraz badania marketingowe wielkości popytu w autobusach komunikacji. Na podstawie ich wyników powstanie „Projekt optymalnej sieci i oferty przewozowej komunikacji miejskiej w Kamiennej Górze”.

Ankieterzy wyposażeni będą w legitymację umieszczoną w widocznym miejscu.

Równolegle, wszyscy mieszkańcy wypełnić mogą tę samą ankietę przez internet. Można to zrobić tutaj.

Formularz ankiety do wydrukowania i ręcznego wypełnienia można też pobrać tutaj.

Po wypełnieniu należy przesłać ankietę na skrzynkę: sekretariat@kamiennagora.pl  lub pozostawienie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta.  

Zobacz inne

Leave a Comment