Atanazy Kleinwächter

Czadrów należy do najstarszych wsi w okolicy Kamiennej Góry. Będąc bardzo małą osadą, położoną między takimi ośrodkami kultury jak Kamienna Góra (Landeshut) i Krzeszów (Grüssau) ściśle dzielił ich losy. Wszelkie odnalezione informacje nawiązujące do sołectwa Czadrów zamieszczamy w kategorii Historia, do której zapraszamy.

Jednym z wątków nawiązujący do historii naszego sołectwa jest postać Atanazego Kleinwächtera.

Atanazy Kleinwächter (Athanasius Kleinwächter), a właściwie Józef Kleinwächter urodził się 27.I.1826 roku właśnie w Czadrowie. Ten niemiecki duchowny katolicki i gwardian franciszkański na stałe wpisał się w historię sanktuarium na Górze Św. Anny, na Górnym Śląsku.

Nasz „czadrowski” Atanazy Kleinwächter studiował teologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Dnia 22.VI.1850 roku otrzymał święcenia kapłańskie, następnie pełnił posługę kapłańską w Sycowie i Opolu. Od 1856 roku był wicerektorem alumnatu we Wrocławiu. Wykładał tam język polski. W 1860 roku wstąpił do zakonu franciszkańskiego właśnie na Górze św. Anny przybierając imię zakonne Atanazy. Był tam pierwszym nowicjuszem w nowo otwartym nowicjacie.
Od 10.V.1864 roku został wybrany gwardianem klasztoru gdzie piastował godność gwardiana do roku 1872. Stał się także wybitnym misjonarzem i rekolekcjonistą, głosił konferencje dla kapłanów i sióstr zakonnych (przeprowadził 228 rekolekcji zamkniętych oraz 115 misji ludowych).
Po likwidacji klasztoru przez władze niemieckie w 1875 roku przebywał we Wrocławiu, w 1876 roku w Münster, a następnie opuścił Niemcy i mieszkał za granicą między innymi w Belgii i Holandii.
Po powrocie na Śląsk osiedlił się w 1881 roku w rejonie Góry św. Anny i pracował jako kapłan.
Po odwołaniu w 1887 roku antykościelnych zarządzeń ponownie wybrany na stanowisko gwardiana annogórskiego klasztoru zajął się odbudową kompleksu świątynnego. Gwardianem był aż do śmierci. Zmarł po krótkiej chorobie 9.IV.1892 roku na Górze św Anny. Jego pogrzeb stał się manifestacją wdzięczności i uznania ze strony ludu śląskiego za posługę gwardiana św. Annie na jej świętej górze. Księdza Kleinwächtera pochowano w grobowcu mieszczącym się w Kaplicy III upadku, będącej XXII stacją Drogi Kalwaryjskiej i stacją IV Bolesną Dróżek NMP.
Ze względu na swoją dużą aktywność kaznodziejską tradycja nadała mu tytuł „Apostoła ludu śląskiego”. Jego pobożność, dobroć i cnotliwość były znane na całym Śląsku. Napisano o nim wiele książek i artykułów.

Ten człowiek urodził się w Czadrowie.

Share

Zobacz inne

One Thought to “Atanazy Kleinwächter”

Leave a Comment