Apel w sprawie aptek

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej we Wrocławiu zwraca się z apelem do Pacjentów, aby:

  • Pacjenci chorzy lub w podeszłym wieku ograniczyli w miarę możliwości osobiste wizyty w aptece i poprosili o wykupienie leków rodzinę, sąsiadów, wolontariuszy;
  • Pacjenci nie robili nieracjonalnych i nadmiernych zapasów leków;
  • Nie zabierali do aptek dzieci;
  • Ograniczyli się do zakupu produktów niezbędnych;
  • Nie zgłaszali się do aptek wielokrotnie, jeśli nie ma takiej potrzeby, ale starali się zaopatrzyć w potrzebne preparaty podczas pojedynczej wizyty;
  • Kontaktowali się telefonicznie z aptekami, aby można było przygotować dla nich leki i uniknąć w ten sposób niepotrzebnych wizyt.

Prezes ORA zwraca uwagę, że farmaceuci narażeni na kontakt z chorymi pacjentami znajdują się grupie podwyższonego ryzyka zakażenia. Niezachowanie powyższych zaleceń może spowodować, ze farmaceuci będą zmuszeni skorzystać ze zwolnień lekarskich co może skutkować brakami kadrowymi w aptekach i koniecznością skracania godzin pracy aptek, ograniczając tym samym pacjentom dostępność do leków.

Telefony do aptek oraz grafik kolejności dyżurów aptek w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w roku 2020 dostępny tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment