Apel Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie szpitala

W dniu 29 maja 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbyła się VII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Podczas sesji głos zabrała m.in. Bożena Kończak (radna powiatowa), która przybliżyła radnym sytuację Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze.

Radni jednogłośnie przyjęli apel do Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego wyrażający głęboki i stanowczy sprzeciw wobec zamiaru wstrzymania przyjęć pacjentów przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze i podjęcie skutecznych działań zmierzających do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania szpitala oraz utrzymania jego dotychczasowego statusu, jako dobrze funkcjonującej, publicznej placówki leczniczej.

Gmina Kamienna Góra, podobnie jak gminy ościenne, niejednokrotnie partycypowała w kosztach zakupu sprzętu medycznego dla wyposażenia szpitala i wspierała budowę nowego bloku operacyjnego.

Samorząd Gminy Kamienna Góra był i nadal jest partnerem, który jest gotów zaangażować się w działania na rzecz wspólnego dobra, jakim jest kamiennogórski szpital.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment