Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej

Rada Powiatu Kamiennogórskiego na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku podjęła uchwałę przyjmującą “Program lokalny wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ”.

Głównym celem programu jest wspieranie uzdolnień naukowych, sportowych i artystyczno-technicznych młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.

Program jest realizowany poprzez przyznawanie uczniom miesięcznego stypendium naukowego, sportowego i techniczno-artystycznego na dany rok szkolny oraz poprzez przyznanie jednorazowej  nagrody: Licealista Roku, Technik Roku, Branżysta Roku.

Powołana przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego Komisja Stypendialna w składzie: Adam Krok – Przewodniczący Komisji, oraz członkowie Zofia Kolat, Urszula Machaj oraz Cecylia Skulska sporządziła listę rankingową stypendystów i zawnioskowała do Zarządu Powiatu o przyznanie w roku szkolnym 2020/2021 trzech stypendiów naukowych i jednego stypendium sportowego.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r. zatwierdził listę rankingową i w roku szkolnym 2020/2021 stypendium naukowe otrzymują:

– Sylwia Chronowska (Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze),
– Mateusz Chłąd (Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze),
– Julita Czoch (Technikum przy ZSZiO w Kamiennej Górze).

Na rok szkolny 2020/2021 przyznane zostało jedno stypendium sportowe dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Majki Germaty.

Nagrodzonym stypendystom wszyscy Radni Rady Powiatu Kamiennogórskiego składają serdecznie gratulacje!

 

Share

Zobacz inne

Leave a Comment