Całkowite zamknięcie Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze

Informujemy, iż w związku z remontem ulicy Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, zgodnie z przyjętym projektem czasowej organizacji ruchu, z dniem 28 czerwca 2017 roku nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu remontowanego odcinka drogi, tj. od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego-Katowicka.

Objazd wyznaczono ulicą Kościuszki i Krzeszowską.

Dla samochodów osobowych możliwy jest przejazd ulicami: Starą, Ogrodową, Wąską, Żeromskiego.

Zadanie realizowane jest ze środków powiatu kamiennogórskiego i “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment