Akcja Znicz 2017

Przypominamy, iż do 2 listopada trwa ogólnopolska akcja “Znicz 2017”.

Dzień Wszystkich Świętych to czas wzmożonego ruchu pojazdów i pieszych w rejonach cmentarzy oraz na drogach do nich przyległych. Kamiennogórscy policjanci służbę pełnią na drogach całego powiatu, jak również na drogach dojazdowych do cmentarzy i cmentarzach. Celem akcji Znicz 2017″ jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, zapewnienia płynności w ruchu kołowym i pieszym.

W trakcie działań na drogach policjanci sprawdzają m.in.:

– przestrzeganie ograniczeń prędkości na drogach dojazdowych do miast,
– stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewożenia dzieci,
– stan trzeźwości kierujących oraz stanu technicznego pojazdów,
– stosowanie się do ograniczeń oraz zakazu ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów,
– właściwe używanie świateł zewnętrznych pojazdów,
– stosowanie przez pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych.

Funkcjonariusze obejmą również swoim nadzorem miejsca, gdzie nastąpią zmiany w organizacji ruchu drogowego w okolicach cmentarzy i tam gdzie ruch dla pojazdów zostanie całkowicie zamknięty. Czynności podejmowane przez policjantów będą miały przede wszystkim charakter pomocowy w zakresie udzielania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego daleko idącego wsparcia, zarówno w przekazie informacyjnym, jak też w bezpiecznym dotarciu do nekropoli i samego poruszania się przy nich.

W tym szczególnym okresie we wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa zaangażowani będą również policjanci z pionów prewencji i kryminalnego. Funkcjonariusze patrolować będą okolice cmentarzy i terenów przykościelnych. Zwiększonym nadzorem policjanci obejmą także dworce kolejowe i autobusowe, oraz komunikację zbiorową.

Obchody Dnia Wszystkich Świętych to także czas, w którym musimy zdać sobie sprawę z własnego wpływu na nasze bezpieczeństwo.

Pamiętajmy, aby na cmentarz nie zabierać ze sobą więcej pieniędzy, niż potrzebujemy. Nie nośmy dokumentów, pieniędzy, kluczy czy przedmiotów wartościowych, w reklamówkach, otwartych dużych kieszeniach odzieży. Portmonetki, portfele, telefony i karty bankomatowe, a także klucze – należy schować w zamykanej wewnętrznej kieszeni ubrania. Korzystając ze środków komunikacji miejskiej torebkę lub plecak miejmy zawsze przed sobą i trzymajmy je w dłoni. Nie pozostawiajmy przy nagrobkach swojego mienia bez należytego nadzoru. Czasem wystarczy chwila naszej nieuwagi np. oddalenie się od miejsca pochówku po wodę do kwiatów lub odejście ze śmieciami do kosza, aby stać się ewentualną ofiarą kradzieży. Bądźmy uważni podczas wsiadania i wysiadania z tramwaju, czy autobusu. W miarę możliwości unikajmy ścisku i przygodnie poznanych osób (w tym przypadku zastosujmy zasadę ograniczonego zaufania).

Pamiętajmy, że w okresie świąt znacznie wzrasta natężenie ruchu, w szczególności w okolicach cmentarzy. Mgła i padający deszcz często utrudniają prowadzenie pojazdu. Dostosujmy prędkość do panujących warunków drogowych. Warto jechać wolniej, aby bezpiecznie dotrzeć do celu swojej podróży.

Policja apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi przez kierowców na wszelkie zmiany organizacji ruchu wokół cmentarzy, które mogą nastąpić w najbliższych dniach.

Przypominamy, że od września 2014 roku po zapadnięciu zmroku, piesi poruszający się po drogach poza terenem zabudowanym zobowiązani są do używania elementów odblaskowych. Za brak odblasku policjant może ukarać pieszego mandatem do 500 zł.

foto: motofakty.plShare

Zobacz inne

Leave a Comment