Akcja „Wystawka” w Kamiennej Górze

Miasto Kamienna Góra zbiera odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektroniczny. Należy je dostarczyć we własnym zakresie do kontenerów zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach. Kontenery będą podstawiane do godz. 10.00 i odbierane po godz. 6.00 kolejnego dnia.

Kontenery będą oznaczone napisem „WYSTAWKA”.

Share

Zobacz również

Leave a Comment