Akcja „Wystawka” w gminie Marciszów

Gmina Marciszów informuje o zbiórce odpadów problemowych w formie tzw. wystawki.

W dniach wymienionych poniżej w harmonogramie w poszczególnych miejscowościach zbierane będą:

MEBLE (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe,
OPONY TYLKO Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Podczas akcji nie będą odbierane odpady niebezpieczne, farby i chemikalia, które należy zwyczajowo dostarczać bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w Ciechanowicach (teren byłego wysypiska śmieci), czynnego w każdą sobotę w godz. od 800 do 1400 z wyjątkiem sobót świątecznych.

Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godziny 6:00 przy pojemnikach na odpady zmieszane z uwzględnieniem dostępu umożliwiającego ich sprawny załadunek.

Informujemy ponadto, że odpady problemowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców i z tytułu organizowanej zbiórki nie pobiera się dodatkowych opłat. Odpady te można również zwyczajowo przekazywać do PSZOK w Ciechanowicach w każdą sobotę w godz. 8.00-14.00 z wyjątkiem dni świątecznych.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW PROBLEMOWYCH

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Rejon I – Pustelnik, Pastewnik, Domanów, Nagórnik – 04.06.2021

Rejon II – Ciechanowice, Wieściszowce, Świdnik – 04.06.2021

Rejon III – Marciszów, Sędzisław – 09.06.2021

Odbiór zużytych opon

Rejon I – Pustelnik, Pastewnik, Domanów, Nagórnik – 11.06.2021

Rejon II – Ciechanowice, Wieściszowce, Świdnik – 12.06.2021

Rejon III – Marciszów, Sędzisław – 12.06.2021

Odbiór odpadów RTV i AGD

Rejon I – Pustelnik, Pastewnik, Domanów, Nagórnik – 15.06.2021

Rejon II – Ciechanowice, Wieściszowice, Świdnik – 16.06.2021

Rejon III – Marciszów, Sędzisław – 17.06.2021

Share

Zobacz również

Leave a Reply