Akcja “SMOG” – działania kontrolne policjantów z kamiennogórskiej “drogówki”

Funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego Komendy Policji w Kamiennej Górze w dniu 20 maja br. przeprowadzili na terenie powiatu kamiennogórskiego wzmożone działania kontrolno – prewencyjne pod kryptonimem „SMOG”.

Przez teren powiatu kamiennogórskiego przebiegają sieci dróg tranzytowych w kierunkach północ – południe jak i wschód – zachód. Systematyczny wzrost liczby pojazdów oraz mieszanie się ruchu lokalnego z tranzytowym generuje automatycznie wzrost emisji spalin. Mając to na uwadze w dn. 20 maja br. w godzinach między 06:00 – 22:00 policjanci Referatu Ruchu Drogowego tutejszej Komendy Policji przeprowadzili wzmożone działania kontrolno – prewencyjne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kamiennogórscy policjanci postanowili walczyć ze zjawiskiem smogu poprzez akcję, której głównym celem było ujawnianie i eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny wskazywał na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co mogłoby mieć realny wpływ na zwiększenie emisji spalin.

W akacji prowadzonej przez kamiennogórskich funkcjonariuszy 20 maja br. wykonano 18 kontroli pojazdów, których stan techniczny wskazywał na niewłaściwą emisję spalin, przy czym trzem kierującym zatrzymano dowody rejestracyjne w związku z wyciekiem płynów eksploatacyjnych w ich pojazdach.

Źródło: Policja Kamienna Góra

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz