Wywiad z burmistrzem Januszem Chodasewiczem

Zapraszamy do wywiadu z burmistrzem Januszem Chodasewiczem. W wywiadzie burmistrz odnosi się m.in. do sytuacji, jaka miała miejsce podczas ostatniej Sesji Rady Miasta, podczas której radni nie udzielili burmistrzowi wotum zaufania. W wywiadzie poruszone zostały również tematy: otrzymanie dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną, dywidenda wypracowana w MPWiK, audyty i reorganizacja pracy w ratuszu, oczyszczanie zalewu, bezpłatna komunikacja miejska, realizacja oświetlenia ulicznego, koncepcja wykorzystania budynku po zlikwidowanym gimnazjum i inne. Więcej wywiadów z burmistrzem Kamiennej Góry dostępnych tutaj. WIDEO AUDIO

Share

Wywiad z burmistrzem Januszem Chodasewiczem w spawie aglomeracji

Wywiad z burmistrzem Januszem Chodasewiczem w sprawie aglomeracji, która ma stanowić płaszczyznę współdziałania Kamiennej Góry, Boguszowa-Gorc i Czarnego Boru. Więcej wywiadów z burmistrzem Kamiennej Góry dostępnych tutaj. Aktualizacja Wszelkie informacje zamieszczone w materiale zostały wymyślone, był to żart primaaprilisowy. Wszystkich tych, którzy dali się nabrać oczywiście przepraszamy. Tym, którzy się domyślili gratulujemy. Wideo: Telewizja Dami Region

Share

Wywiad z burmistrzem Januszem Chodasewiczem

Zapraszamy do wywiadu z burmistrzem Januszem Chodasewiczem, przeprowadzonym przez Emilię Krzemińską (RTI). Wywiad pochodzi z wydania prasowego RTI Nr 49 (938) i został udostępniony dzięki uprzejmości autora. Miasto na kredycie EK: – Ma pan już ogląd, w jakiej kondycji finansowej jest miasto? J.Ch. – Wbrew temu, co mówił mój poprzednik w kampanii, przed nią i po niej, twierdząc, że zostawia miasto kwitnące, sytuacja nie wygląda tak kolorowo. Nasze miasto jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W 2019 roku musimy zaciągnąć olbrzymi kredyt – prawie 21 milionów złotych. Wliczając w to…

Share

Wywiad z burmistrzem Krzysztofem Świątkiem w sprawie wymiany pieców

W ramach realizowanych konsekwentnie działań zmierzających do ograniczenia tzw. niskiej emisji, kamiennogórski urząd miasta będzie zwracał koszty poniesione w związku z wymianą pieców. Program skierowany był do właścicieli prywatnych lokali oraz najemców mieszkań komunalnych w Kamiennej Górze. O sprawie pisaliśmy w artykule “Są środki na wymianę pieców w Kamiennej Górze“. Zapraszamy do poniższego wywiadu z burmistrzem Krzysztofem Świątkiem. Wideo: Telewizja Dami Wałbrzych Są środki na wymianę pieców w Kamiennej Górze

Share

Wywiad z burmistrzem Krzysztofem Świątkiem

Zapraszamy do wywiadu z burmistrzem Krzysztofem Świątkiem nt. podpisanej niedawno Deklaracji Sudeckiej, Jarmarku Bożonarodzeniowego, dofinansowania wymiany źródeł ciepła i powstającej w Kamiennej Górze skoczni narciarskiej. Wideo: Ryszard Bizoń Deklaracja Sudecka podpisana Jarmark Bożonarodzeniowy w Kamiennej Górze Wielu chętnych do wymiany pieców Skocznia narciarska w Kamiennej Górze

Share

Wywiad z prezesem Władysławem Niemasem i burmistrzem Januszem Chodasewiczem

Zapraszamy do wywiadu z Prezesem TBS Władysławem Niemasem i Burmistrzem Miasta Kamienna Góra Januszem Chodasewiczem. Przypominamy, że 8 sierpnia 2019 roku w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego odbyło się oficjalne otwarcie nowego parkingu. Inwestycję prowadziło Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Dokonano zmiany sposobu użytkowania starego obiektu przemysłowego. W wyniku przebudowy powstało 11 miejsc postojowych oraz lokal usługowy z zapleczem sanitarno-magazynowym. Więcej informacji i reportaż fotograficzny dostępny tutaj. Wideo: RelacjeRegionalne.pl

Share

Adam Blicharski wiceburmistrzem Kamiennej Góry

Od dnia 3 grudnia 2018 roku Adam Blicharski oficjalnie pełni stanowisko wiceburmistrza Kamiennej Góry. Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Janusza Chodasewicza, jaką udzielił w wywiadzie wideo dnia 30 listopada, powołał on Adama Blicharskiego na to stanowisko. Zastępca burmistrza ma zajmować się m.in. finansami. Szczegółowy podział obowiązków między burmistrzami zostanie ustalony niebawem. Przypominamy, iż dwoje kandydatów, którzy nie dostali się do II tury wyborów na Burmistrza Kamiennej Góry, Adam Blicharski (PiS) oraz Mariola Jaciuk (KWW Porozumienie Wyborcze), oficjalnie poparło kandydaturę Janusza Chodasewicza i pracowało na jego wynik wyborczy.

Share

Dywidenda zostaje w MPWiK. Remont ulicy Sportowej przełożony

Na Sesji Rady Miasta burmistrz Janusz Chodasewicz zapowiedział zamiar wykorzystania dywidendy wypracowanej przez MPWiK, na potrzeby Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Z tych środków miał zostać wykonany remont ulicy Sportowej w Kamiennej Górze. Na walnym zgromadzeniu dowiedziałem się, że zabranie tej dywidendy może się spotkać z perturbacjami i komplikacjami w działalności spółki. Ponieważ tam pracuje pięćdziesięciu pracowników, ponieważ muszę być odpowiedzialny za tą firmę, nie mogę mimo wcześniejszej deklaracji  tej dywidendy zażądać. Janusz Chodasewicz Z powyższego powodu remont ulicy Sportowej w Kamiennej Górze zostaje odłożony w czasie. Zrobimy ten remont. Sądzę,…

Share

Zagospodarowanie budynku po zlikwidowanym Gimnazjum nr 1

Burmistrz Janusz Chodasewicz informuje, że jest kilka koncepcji na zagospodarowanie budynku po zlikwidowanym Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze. Po przeniesieniu przedszkola, budynkiem jest zainteresowany inwestor. Przypominamy, że w związku z remontem Centrum Kultury obecnie siedzibą Przedszkola Publicznego nr 2 jest budynek Zespołu Szkół na ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze. W budynku może zostać uruchomiony prywatny żłobek, prywatne przedszkole, prywatna szkoła podstawowa. Inwestor zainteresowany był uruchomieniem prywatnego żłobka. Jeszcze w lipcu br. wyjaśni się czy dojdzie do realizacji takich planów. Wszystko zależy od tego czy inwestor nadal będzie zainteresowany tą…

Share

Burmistrz Kamiennej Góry znalazł środki finansowe na czyszczenie zalewu

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 2 lipca 2019 roku, burmistrz Janusz Chodasewicz poinformował, że nie będzie już prosił radnych o środki finansowe na inwestycję czyszczenia kamiennogórskiego zalewu. Z Panią skarbnik znaleźliśmy oszczędności i w ramach kompetencji, które ma burmistrz, przesunęliśmy pieniądze na to zadanie – podkreślił Janusz Chodasewicz. W tym tygodniu zostanie podpisana z wykonawcą umowa i również w tym miesiącu zakończone zadanie. Po przeprowadzeniu badań wody wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku zostanie uruchomione kąpielisko. Jeszcze w lipcu br. zostanie podpisana umowa z firmą (pracownia architektoniczna…

Share

Nie będzie wypowiedzeń w kamiennogórskim ratuszu

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 2 lipca 2019 roku, burmistrz Janusz Chodasewicz odniósł się do przeprowadzonych audytów. Audyt organizacyjny stał się już podstawą do reorganizacji pracy w ratuszu. Pracownicy już wiedzą, jakie w ratuszu będą wydziały i wiedzą również, co będzie należało do ich obowiązków. Najpóźniej do końca lipca br. każdy z pracowników otrzyma angaże. Osoby, które będą pracowały na nowych stanowiskach będą mogli je przyjąć lub odrzucić. Pracowników, którzy będą mieli zmienione warunki pracy będzie niewielu. Liczę na to, że w tym składzie, jaki teraz mamy, będziemy pracować…

Share

Most niezgody częściowo naprawiony

Most łączący budynki TBS przy ul. Broniewskiego w Kamiennej Górze z działkami przy centrum handlowym Kaufland został częściowo naprawiony. Wykonano nową nawierzchnię chodnika znajdującego się na moście. Pomimo, że nadal trwa spór sądowy, miasto postanowiło dokonać naprawy w ograniczonym zakresie. Zapraszamy do wywiadu z burmistrzem Januszem Chodasewiczem. Wideo: RelacjeRegionalne.pl

Share

Nowy parking w Kamiennej Górze

W dniu 8 sierpnia 2019 roku w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego odbył się briefing prasowy, podczas którego Prezes TBS Władysław Niemas przekazał mediom informację o zakończeniu robót budowlanych parkingu. W briefingu uczestniczył również burmistrz Janusz Chodasewicz. Przypominamy, że był to drugi etap inwestycji, jaką prowadziło Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Dokonano zmiany sposobu użytkowania starego obiektu przemysłowego. W wyniku przebudowy powstało 11 miejsc postojowych oraz lokal usługowy z zapleczem sanitarno-magazynowym. Powierzchnia parkingu wraz z komunikacją wynosi blisko 470 m2. Miejsca parkingowe są dostępne dla lokatorów TBS’u. Wszystkie zostały już wynajęte. Koszt…

Share

Targowisko niezgody

Podczas VI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra obecna była delegacja kupców z targowiska przy ul. Lubawskiej. Przedstawili oni swoje stanowisko dotyczące nowych warunków handlu na przebudowanym targu. W związku z rozbieżnościami radni oraz burmistrz zaproponowali powołanie grupy roboczej złożonej z przedstawicieli wszystkich zaangażowanych w tą sprawę stron, której celem będzie ponowne zbadanie warunków prowadzenia sprzedaży. Zapraszamy do poniższego wywiadu z burmistrzem wyjaśniającym rozbieżności w powyższej sprawie. Wideo: jużwiesz24

Share

Inwestycje w Kamiennej Górze

Trwają prace związane z przebudową układu komunikacyjnego starego miasta w Kamiennej Górze. Przypominamy, iż przebudowana zostanie również  nawierzchnia jezdni i chodników w obrębie ulic: Stefana Żeromskiego, Słowiańskiej, Żytniej i Łącznej. Prace zakończyły się już na ulicy Wąskiej. Oprócz przebudowy nawierzchni jezdni i chodników, przebudowywana jest kanalizacja deszczowa oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków. Pojawią się też nowe punkty oświetlenia ulicznego. Będą też nasadzenia oraz elementy małej architektury. Zapraszamy do wywiadu z burmistrzem Krzysztofem Świątkiem, dotyczącego inwestycji w Kamiennej Górze. Wideo: Telewizja Dami Wałbrzych

Share

Oddział terenowy WORD w Kamiennej Górze

Jak już wiadomo w Kamiennej Górze ma zostać utworzony oddział terenowy WORD. Dzięki staraniom wicemarszałek województwa Iwony Krawczyk, na sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podjęta została uchwała w sprawie wskazania dodatkowego miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1 i B. Poniżej wywiad przeprowadzony z burmistrzem Krzysztofem Światkiem w powyższej sprawie.

Share