Trwają prace konserwacyjne rzeki Zadrna na odcinku Czadrów-Krzeszów

Przypominamy, że na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzone są prace konserwacyjne rzeki Zadrna na odcinku Czadrów-Krzeszów. Konserwacja rzeki pozwoli utrzymać zwierciadło wody na poziomie niezagrażającym jej wylaniu. Wśród zaplanowanych prac znajduje się: Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia Mechaniczne rozdrobnienie krzaków oraz gałęzi Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów Wygrabienie wykoszonych porostów Ręczne usuwania namułu Wycinka drzew zgodnie z metodą określoną w przedmiarze robót, pozyskanie oraz zagospodarowanie surowca drzewnego, następnie zakup pozyskanego drewna zgodnie z cennikiem obowiązującym w Zarządzie Zlewni Roboty ziemne z…

Trwają prace konserwacyjne rzeki Zadrna

Przypominamy, że prowadzone są prace konserwacyjne rzeki Zadrna w miejscowości Czadrów. Obecnie wykonywane są prace związane z ręcznym wykoszeniem porostów z koryta i poboczy rzeki. Konserwacja rzeki pozwoli utrzymać zwierciadło wody na poziomie niezagrażającym jej wylaniu. Prace na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostaną wykonane również w miejscowości Krzeszów. Wśród zaplanowanych prac znajduje się: Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia Mechaniczne rozdrobnienie krzaków oraz gałęzi Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów Wygrabienie wykoszonych porostów Ręczne usuwania namułu Wycinka drzew zgodnie z metodą określoną w…

Trwają prace konserwacyjne rzeki Zadrna

Przypominamy, że ruszyły prace konserwacyjne rzeki Zadrna, na odcinku miejscowości Czadrów-Krzeszów. Wykonanie prac konserwacyjnych zapewni utrzymanie zwierciadła wody na poziomie niezagrażającym funkcjonowaniu obiektów mostowych i zabezpieczą rzekę przed wylaniem, a tym samym mieszkańców przed zagrożeniem powodziowym. Obecnie wykonywane jest ścinanie i karczowanie krzaków. Niebawem zostanie wykorzystany ciężki sprzęt. Prace na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wykonywane są w ramach zadania pn. „Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim”, o czym informowaliśmy tutaj. Prezentujemy obecny stan prac konserwacyjnych.Więcej o inwestycjach w regionie w…

Ruszyły prace konserwacyjne rzeki Zadrna

W dniu 14 września br. ruszyły prace konserwacyjne rzeki Zadrna, na odcinku miejscowości Czadrów-Krzeszów. Prace wykonane na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapewnią utrzymanie zwierciadła wody na poziomie niezagrażającym funkcjonowaniu obiektów mostowych i zabezpieczą rzekę przed wylaniem, a tym samym mieszkańców przed zagrożeniem powodziowym. Prace rozpoczęto od ręcznego ścinania oraz karczowanie krzaków i podszycia. W przyszłym tygodniu ma zostać użyty ciężki sprzęt. Przypominamy, że postępowanie przetargowe pn. „Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim” zostało podzielone na pięć części, w których jedna…

Wykonano konserwację rzeki Zadrna

Wykonano konserwację rzeki Zadrna w miejscowości Krzeszów. Przypominamy, że na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prace konserwacyjne wykonano na odcinku Czadrów-Krzeszów. Prace zostały wykonane w ramach zadania pn. „Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim” i podzielone zostały na pięć części, w których jedna dotyczyła rzeki Zadrna na wspomnianym odcinku: część 1: Polanka w m. Kierzno, Zabłocie, Parzyce gm. Nowogrodziecczęść 2: Mrożynka w m. Mlądz, Przecznica, Rębiszów gm. Mirskczęść 3: Czerniawa w m. Giebułtów gm. Mirskczęść 4: Kamienna w m. Jelenia Góraczęść…

Rzeka Zadrna nabiera właściwego wyglądu

Rzeka Zadrna nabiera właściwego wyglądu. Przypominamy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi prace konserwacyjne rzeki na odcinku Czadrów-Krzeszów. Po wykonanych pracach związanych z ręcznym wykoszeniem porostów z koryta i poboczy rzeki przystąpiono do odmulania i wydobycia z cieku roślin korzeniących się. Konserwacja rzeki pozwoli utrzymać zwierciadło wody na poziomie niezagrażającym jej wylaniu. Prezentujemy obecny stan prac konserwacyjnych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Trwa konserwacja rzeki Zadrna

Przypominamy, że prowadzone są prace konserwacyjne rzeki Zadrna na odcinku Czadrów-Krzeszów. Po wykonanych pracach związanych z ręcznym wykoszeniem porostów z koryta i poboczy rzeki przystąpiono do odmulania i wydobycia z cieku roślin korzeniących się. Prace wykonywane są na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Konserwacja rzeki na tym odcinku pozwoli utrzymać zwierciadło wody na poziomie niezagrażającym jej wylaniu. Prezentujemy obecny stan prac konserwacyjnych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Trwa konserwacja rzeki Zadrna

Trwają prace konserwacyjne rzeki Zadrna w miejscowości Czadrów. Obecnie prowadzone są prace związane z ręcznym wykoszeniem porostów z koryta i poboczy rzeki. W przyszłym tygodniu wykonawca zaplanował użyć ciężkiego sprzętu. Prace na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostaną wykonane na odcinku miejscowości Czadrów-Krzeszów i potrwają około miesiąc czasu. Konserwacja rzeki na tym odcinku pozwoli utrzymać zwierciadło wody na poziomie niezagrażającym jej wylaniu. Przy okazji wykonywanych prac można zaobserwować jak dużo opadów trafia do rzeki. Najczęściej są to butelki, słoiki i inne zanieczyszczenia w postaci przedmiotów plastikowych. Wśród zaplanowanych prac…

Konserwacja rowu melioracyjnego i koryta rzeki Zadrna

Podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kamienna Góra, która odbyła się 31 lipca br. radni zwiększyli wydatki w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2019. Jedną z inwestycji będzie realizacja zadania pn.”Konserwacja rowu melioracyjnego oraz przepustów wraz z odmuleniem w miejscowości Czadrów” (okolice posesji nr 72) na co przeznaczono wkład własny w wysokości 8 269 zł. Wartość planowanych robót ogółem wyniesie 33 050 zł, w tym pomoc finansowa z budżetu województwa 24 781 zł. W zakresie prac znajdzie się: wykonanie konserwacji rowu z odmuleniem dna do 40 cm namułu…

Wody Polskie wykonają prace konserwacyjne Zadrny na odcinku Czadrów-Krzeszów

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim zakończył postępowanie przetargowe pn.: Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim. Postępowanie zostało podzielone na pięć części, w których jedna dotyczy rzeki Zadrny na odcinku Czadrów-Krzeszów: część 1: Polanka w m. Kierzno, Zabłocie, Parzyce gm. Nowogrodziec część 2: Mrożynka w m. Mlądz, Przecznica, Rębiszów gm. Mirsk część 3: Czerniawa w m. Giebułtów gm. Mirsk część 4: Kamienna w m. Jelenia Góra część 5: Zadrna w m. Czadrów, Krzeszów gm. Kamienna Góra Na wykonanie prac na rzece Zadrna zostało…

Konserwacja koryta rzeki Zadrna

W bieżącym roku odbędzie się konserwacja rzeki Zadrna na odcinku Czadrów-Krzeszów. Prace wykona Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.  Przetarg na prace konserwacyjne zostanie wkrótce ogłoszony. Wśród prac znajdzie się m.in. odmulanie koryta rzeki, wykoszenie porostów ze skarp, usunięcie drzew i krzewów porastających dno. Prace konserwacyjne zapewnią utrzymanie zwierciadła wody na poziomie niezagrażającym funkcjonowaniu obiektów mostowych i zabezpieczą rzekę przed wylaniem, a tym samym mieszkańców przed zagrożeniem powodziowym. Niebawem więcej szczegółowych informacji.

Ugrzęźli w błocie

Warunki atmosferyczne nie sprzyjają prowadzonym pracom konserwacyjnym rzeki Zadrna. Koparka używana przez wykonawcę do odmulania rzeki ugrzęzła w błocie. Sytuacja wymagała pomocy miejscowego gospodarza. Przypominamy, że na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzone są prace konserwacyjne rzeki Zadrna na odcinku Czadrów-Krzeszów.

Planowana konserwacja rzek na terenie gminy Kamienna Góra

Przypominamy, że Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie w 2019 roku zaplanowało działania z zakresu gospodarki wodnej na terenie gminy Kamienna Góra. Poniżej prezentujemy miejscowości, w których mają zostać wykonane prace remontowe oraz opis zaplanowanych robót wraz z ich szacunkową wartością. Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Nadzoru Wodnego Kamienna Góra (wykoszenie porostów, wycinka krzewów, konserwacja przepustów wałowych). Szacunkowa wartość 20 tyś. zł. Wykonanie dokumentacji projektowej do działania pn. “Przywrócenie przekroju właściwego wraz z zabezpieczeniem brzegów przed erozją rzeki Bóbr” w miejscowości Jawiszów (zabezpieczenie brzegów, remont zabudowy regulacyjnej, zwiększenie przepustowości koryta). Szacunkowa…