Odbiór wyremontowanej drogi Czadrów-Krzeszów

Odbył się dziś (wtorek, 13 grudnia) odbiór robót budowlanych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3477D Czadrów-Krzeszów (gm. Kamienna Góra). Przypominamy, że koszt przebudowy tego odcinka drogi to 6 796 685,59 zł. Zadanie zostało dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409,59 zł pochodziły z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000,00 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj.

Remont drogi powiatowej 3477D Krzeszów-Czadrów

Trwa remont drogi powiatowej 3477D Krzeszów-Czadrów. Prezentujemy obecny stan prac. Przypominamy, że koszt przebudowy tego odcinka drogi to 6 796 685,59 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409,59 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000,00 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj.Zobacz również inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Remont drogi Czadrów-Krzeszów

Trwa remont drogi powiatowej 3477D Czadrów – Krzeszów. Obecnie prowadzone są prace przy wjeździe na fermę drobiu. Tymczasową organizację ruchu prezentowaliśmy tutaj. Przypominamy, że wartość zadania to 6 796 685,59 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409,59 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000,00 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj.Zobacz również inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Remont drogi Czadrów-Krzeszów

Na remontowanej drodze powiatowej 3477D Czadrów – Krzeszów rozpoczęto układanie warstwy asfaltu. Przypominamy, że w tzw. dolnym Czadrowie i dolnym Krzeszowie prowadzone są prace zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, którą prezentowaliśmy tutaj. Wartość zadania to 6 796 685,59 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409,59 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000,00 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj.Zobacz również…

Remont drogi Czadrów-Krzeszów

Trwa remont w zakresie drogi powiatowej 3477D Czadrów – Krzeszów. W tzw. dolnym Czadrowie i dolnym Krzeszowie. Prace prowadzone są zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, którą prezentowaliśmy tutaj. Przypominamy, że wartość zadania to 6 796 685,59 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409,59 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000,00 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj.Zobacz również inne inwestycje…

Trwa remont drogi Czadrów-Krzeszów

Trwa remont drogi powiatowej 3477D (tzw. dolny Czadrów i dolny Krzeszów) w tym remont mostu w ciągu ul. Cysterskiej w Krzeszowie, który jest całkowicie zamknięty dla ruchu pojazdów. Dojazd z obu stron mostu jest możliwy ulicami Zielną i Nadrzeczną. Prace prowadzone są wg załącznika graficznego, który prezentowaliśmy tutaj. Inwestycję prowadzi Starostwo w Kamiennej Górze, które otrzymało dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład, o czym informowaliśmy na portalu Relacje Regionalne. Postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj.Zobacz inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Remont drogi Czadrów-Krzeszów

Trwa remont drogi powiatowej 3477D (tzw. dolny Czadrów i dolny Krzeszów) w tym remont mostu. Prace prowadzone są wg załącznika graficznego, który prezentowaliśmy tutaj. Inwestycję prowadzi Starostwo w Kamiennej Górze, które otrzymało dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład, o czym informowaliśmy na portalu Relacje Regionalne. Postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj.Zobacz inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Remont drogi Czadrów-Krzeszów

Trwa remont w zakresie drogi powiatowej 3477D Czadrów – Krzeszów (tzw. dolny Czadrów i dolny Krzeszów). Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Przypominamy, że prace prowadzone są wg załącznika graficznego, który prezentowaliśmy tutaj. Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj.Zobacz również inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwa remont w zakresie drogi powiatowej 3477D Czadrów – Krzeszów. Przypominamy, że od dziś (poniedziałek, 1 sierpnia) w godzinach 8-18 odcinek remontowanej drogi Czadrów – Krzeszów etap V i VII (wg załącznika graficznego) jest całkowicie zamknięty (z wyłączeniem skrzyżowań, etap VI i VIII). Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj.Zobacz również inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Remont drogi Czadrów – Krzeszów (zamknięcie odcinka drogi)

Informujemy, że w dniach 1-2 sierpnia br., w godzinach 8-18 nastąpi całkowite zamknięcie odcinka remontowanej drogi Czadrów – Krzeszów etap V i VII (wg poniższego załącznika graficznego), z wyłączeniem skrzyżowań (etap VI i VIII). Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj.Zobacz również inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Remont drogi Czadrów-Krzeszów

Trwa remont w zakresie drogi powiatowej 3477D Czadrów – Krzeszów. W tzw. dolnym Czadrowie i dolnym Krzeszowie występują utrudnienia w ruchu. Prace prowadzone są zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, którą prezentowaliśmy tutaj. Wartość zadania to 6 796 685,59 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409,59 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000,00 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Obecnie prowadzone są prace na pierwszym odcinku na ul. Cysterskiej w Krzeszowie.…

Remont drogi Czadrów-Krzeszów

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 3477D Czadrów – Krzeszów. W tzw. dolnym Czadrowie i dolnym Krzeszowie występują utrudnienia w ruchu.  Prace prowadzone są zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, którą prezentowaliśmy tutaj. Przypominamy, że przebudowę drogi prowadzi Starostwo w Kamiennej Górze, które otrzymało dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład, oraz wsparcie finansowe z budżetu gminy wiejskiej Kamienna Góra. Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj. Zobacz również inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Remont drogi Czadrów-Krzeszów

Trwają prace remontowe drogi powiatowej nr 3477D Czadrów – Krzeszów. W tzw. dolnym Krzeszowie pojawił się już ciężki sprzęt. Droga jest częściowo zamknięta, zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, którą prezentowaliśmy tutaj. Przypominamy, że na przebudowę drogi Starostwo w Kamiennej Górze otrzymało dofinansowanie w kwocie 5 mln zł z Rządowego Fundusz Polski Ład, o czym informowaliśmy wcześniej na portalu Relacje Regionalne. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Remont drogi Czadrów-Krzeszów

Trwają prace remontowe drogi powiatowej nr 3477D Czadrów – Krzeszów. Na tzw. dolnych Czadrowie i dolnym Krzeszowie występują utrudnienia w ruchu. Droga jest częściowo zamknięta, zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, którą prezentowaliśmy tutaj. Przypominamy, że na przebudowę drogi Starostwo w Kamiennej Górze otrzymało dofinansowanie w kwocie 5 mln zł z Rządowego Fundusz Polski Ład, o czym informowaliśmy wcześniej na portalu Relacje Regionalne. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Trwa remont drogi Czadrów-Krzeszów. Występują utrudnienia w ruchu

Trwają prace remontowe drogi powiatowej nr 3477D Czadrów – Krzeszów. Na tzw. dolnych Czadrowie i dolnym Krzeszowie występują utrudnienia w ruchu. Droga jest częściowo zamknięta, zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, którą prezentowaliśmy tutaj. Przypominamy, że na przebudowę drogi Starostwo w Kamiennej Górze otrzymało dofinansowanie w kwocie 5 mln zł z Rządowego Fundusz Polski Ład, o czym informowaliśmy wcześniej na portalu Relacje Regionalne. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Remont drogi Czadrów-Krzeszów

Przypominamy, że trwają prace remontowe na drodze powiatowej nr 3477D Czadrów – Krzeszów (dolna droga powiatowa), zarządzanej przez Starostwo w Kamiennej Górze, o czym informowaliśmy tutaj. W związku z powyższym w dni robocze droga jest częściowo zamknięta, zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, którą prezentowaliśmy tutaj. Zamknięcie dotyczy odcinka oznaczonego jako etap nr I. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwa nadal remont drogi powiatowej nr 3468 D na odcinku Czadrów – Krzeszów. Najważniejsze prace na drodze biegnącej przez Czadrów zostały wykonane a nawierzchnia wygląda obiecująco. Obecnie trwają prace z zakresu elementów ulicy. W wybranych miejscach są układane obrzeża betonowe i wykańczane wjazdy na drogi przyległe. Trwa również wycinaka suchych konarów. Czas remontu drogi został również wykorzystany na ułożenie placu z puzzli przy posesji nr 14, w której znajduje się sklep. To jedno z ważnych miejsc komunikacyjnych naszego sołectwa.

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwa trzeci dzień nakładania warstwy ścieralnej na remontowaną drogę powiatową nr 3468 D na odcinku w Czadrowie. Pogoda podczas tych prac sprzyjała więc jutro od dnia 18.07.2014 roku droga już nie będzie wyłączona z ruchu, jak było zapowiadane we wcześniejszych komunikatach. Jeden dzień więcej w planach zamknięcia drogi był założony na nieprzewidziane warunki pogodowe. Dodatkowo wykonywane są prace remontowe mostku przy posesji nr 19 i wykaszanie trawy wzdłuż jezdni.

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dziś 15.07.2014 roku została całkowicie wyłączona z ruchu główna droga biegnąca przez Czadrów. Rozpoczęły się najważniejsze prace związane z położeniem warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni. Zamknięcie drogi jest zaplanowane do dnia 18 lipca w godzinach 8.00 – 18.00. Prace z położeniem warstwy ścieralnej mają potrwać trzy dni, więc jeżeli pogoda będzie sprzyjała zakończą się 17 lipca. Jeden dzień więcej w planach zamknięcia drogi to zapas na nieprzewidziane wydarzenia pogodowe.

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwa kolejny dzień remontu drogi powiatowej nr 3468 D na odcinku w Czadrowie. Na tym etapie wszystko jest przygotowywane do najważniejszego dnia, w którym zgodnie ze specyfikacją zamówienia ma być położona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. To tego dnia zostanie całkowicie wyłączona z ruchu droga biegnąca przez Czadrów. Obecnie są wykańczane elementy ulicy, mechaniczne czyszczenie rowów z profilowaniem skarp oraz umacnianie poboczy dystryktem z frezowania starej nawierzchni. Ponieważ wątpliwości budziło zaprojektowanie a właściwie jego brak swobodnych wjazdów pod sklep przy posesji nr 14, o czym pisaliśmy we wcześniejszych artykułach informujemy,…

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwa kolejny dzień remontu drogi powiatowej nr 3468 D na odcinku w Czadrowie. Obecnie najwięcej pracy odbywa się niedaleko skrzyżowania do sanatorium, przy budynku nr 14.  Układane są obrzeża betonowe pod chodnik. Jak widać projektant nie uwzględnił wykonania wjazdów pod sklep i na przyległą posesję. Miejmy nadzieję, że zostanie to skorygowane. Zaczęło się również wylewanie drugiej warstwy asfaltu. Więcej na temat remontu drogi naszego sołectwa tutaj >>.   

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Dziś dnia 25.06.2014 roku, w kolejnym dniu remontu drogi powiatowej nr 3468 D na odcinku w Czadrowie wykonywana była stabilizacja gruntu. Dzięki technologii stabilizacji uzyskuje się poprawę wytrzymałości na długi okres czasu, grunt uzyskuje polepszone właściwości nośności oraz zwiększa się odporność na działanie wody i mrozu. Stabilizatory to urządzenia poruszające się na kołach o wysokiej wydajności. Mieszają składniki mineralne gruntu wprowadzając jednocześnie środek wiążący jak wapno, cement, woda, emulsje bitumiczne.

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwają kolejne prace remontu drogi w Czadrowie. W związku z planowanymi zmianami organizacji ruch przygotowywany jest remont mostu łączącego dwie drogi biegnące przez nasze sołectwo. Od dnia 23 czerwca do około 9 lipca 2014 roku na głównych drogach biegnących przez Czadrów zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Od dnia 10 lipca do 18 lipca 2014 roku główna droga biegnąca przez Czadrów zostanie całkowicie wyłączona z ruchu w godzinach 8.00 – 18.00. Pojazdy do 3,5 tony oraz autobusy będą miały możliwość przejazdu drogą biegnącą przez „dolny” Czadrów. Samochody ciężarowe będą poruszały się objazdem prowadzonym…

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwa kolejny dzień remontu drogi powiatowej nr 3468 D na odcinku Czadrów – Krzeszów. Kolejne prace zaczęły się od wycinki wcześniej oznakowanych drzew. Pod koniec prac doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedna z gałęzi powalonego drzewa odskoczyła uderzając pracownika w głowę. Do poszkodowanego została wezwana karetka i został on odwieziony na badanie do szpitala. Zaniepokojeni okoliczni mieszkańcy wezwali również Policję, która miała zbadać czy podczas wykonywanych prac są przestrzegane przepisy BHP. Wycinka 24.05.2014 r.

Nowy asfalt w Czadrowie

Trwa modernizacja drogi powiatowej nr 3477D Czadrów-Krzeszów. Ułożono asfalt w tzw. dolnym Czadrowie. Niebawem utwardzenie poboczy i montaż barierek na mostku. Przypominamy, że wartość całego zadania modernizacji drogi Czadrów-Krzeszów to 6 796 685 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Prace prowadzone są zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, którą prezentowaliśmy tutaj. Więcej informacji i postęp prac przebudowy…

Trwa układanie asfaltu w Czadrowie

Trwa modernizacja drogi powiatowej nr 3477D Czadrów-Krzeszów. Na drodze w tzw. dolnym Czadrowie (gm. Kamienna Góra) trwa dziś (czwartek, 27 października) układanie warstwy asfaltu. Droga całkowicie wyłączona z ruchu. Przypominamy, że wartość całego zadania modernizacji drogi Czadrów-Krzeszów to 6 796 685 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Prace prowadzone są zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, którą…

Droga w Czadrowie przygotowana do ułożenia asfaltu

Trwa modernizacja drogi powiatowej nr 3477D Czadrów-Krzeszów. Droga w tzw. dolnym Czadrowie przygotowana do ułożenia pierwszej warstwy asfaltu, który zaplanowano ułożyć w poniedziałek, 24 października br. Przypominamy, że wartość całego zadania modernizacji drogi Czadrów-Krzeszów to 6 796 685 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Prace prowadzone są zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, którą prezentowaliśmy tutaj. Więcej…

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi w tzw. dolnym Czadrowie w tym budowa nowego małego obiektu mostowego przy kapliczce. Prace prowadzone są w ramach modernizacji drogi powiatowej nr 3477D poprzez remont odcinka Czadrów-Krzeszów w km 0+100 – 3+467. Wartość zadania to 6 796 685,59 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409,59 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi…

Postęp prac przy modernizacji drogi Czadrów-Krzeszów

Trwa modernizacja drogi powiatowej nr 3477D Czadrów-Krzeszów w tym dwóch mostów. Mały obiekt mostowy znajduje się w tzw. dolnym Czadrowie (ten obiekt będzie całkowicie nowy). Większy, remontowany obiekt znajduje się w tzw. dolnym Krzeszowie. Wartość zadania to 6 796 685 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Przypominamy, że od poniedziałku, 10 października br. rozpoczną się prace…

Trwa remont mostów w Czadrowie i Krzeszowie

Trwa remont dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej 3477D Czadrów – Krzeszów. Jeden z mostów znajduje się w tzw. dolnym Czadrowie (ten obiekt zostanie zbudowany nowy) natomiast drugi w tzw. dolnym Krzeszowie. Prace prowadzone są w ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej 3477D Czadrów – Krzeszów. Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład, z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Mieszkańców Czadrowa informujemy, że trwają również przygotowania do remontu kolejnego mostu w Czadowie, znajdującego się przy…

Trwa remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi w tzw. dolnym Czadrowie. Prace prowadzone są w ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej 3477D Czadrów – Krzeszów. Przypominamy, że zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład, z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj.Zobacz również inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Remont mostu w Krzeszowie

Trwa remont mostu w Krzeszowie. Przypominamy, że prowadzony jest remont drogi powiatowej 3477D Czadrów – Krzeszów (tzw. dolny Czadrów i dolny Krzeszów). Prace prowadzone są wg załącznika graficznego, który prezentowaliśmy tutaj. W ramach etapu II prowadzone są prace remontowe mostu. Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj.Zobacz inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Zamknięcie mostu w Krzeszowie

Od poniedziałku, 8 sierpnia br. nastąpi całkowite zamknięcie mostu w Krzeszowie w ciągu ul. Cysterskiej przy skrzyżowaniu z ulicami Zielną i Nadrzeczną – etap II zgodnie z załącznikiem mapowym. Prace przygotowawcze rozpoczną się 4-5 sierpnia br., w tych dniach mogą wystąpić utrudniania w ruchu. Więcej informacji i postęp prac przebudowy drogi Czadrów-Krzeszów prezentujemy tutaj.

Zamknięcie odcinka drogi Czadrów-Krzeszów

Przypominamy, że rozpoczęły się prace remontowe na drodze powiatowej nr 3477D Czadrów – Krzeszów (dolna droga powiatowa), zarządzanej przez Starostwo w Kamiennej Górze, o czym informowaliśmy tutaj. W związku z powyższym od 14 czerwca 2022 roku droga zostanie zamknięta, zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu.Zamknięcie dotyczy odcinka oznaczonego jako etap nr I na załączniku graficznym, tj. od skrzyżowania z ul. Zielną przy moście na ul. Cysterskiej do skrzyżowania z drogą gminną przed budynkiem nr 54 (do następnego mostu).