610. rocznica Bitwy pod Grunwaldem

Przypominamy, że w środę 15 lipca br. przypada 610. rocznica Bitwy pod Grunwaldem.

15 lipca 1410 roku została stoczona jedna z największych bitew średniowiecznej Europy. Pod Grunwaldem do walki stanęły połączone siły Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, dowodzone przez króla polskiego Władysława Jagiełłę i wielkiego księcia litewskiego Witolda oraz wojska Zakonu Krzyżackiego, dowodzonego przez wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena.

Zwycięstwo grunwaldzkie uznawane jest za przełom w zmaganiach z Zakonem Krzyżackim, który już nigdy nie osiągnął dawnej świetności.

Słynną bitwę upamiętnia granitowy pomnik oraz obelisk z jedenastoma stalowymi masztami. Nawiązują one do proporców chorągwi. W pobliżu mieści się kamienny amfiteatr z makietą przedstawiającą położenie wojsk przed walką.

gov.pl

Share

Zobacz również

Leave a Reply