4 zł więcej za śmieci na terenie gminy Kamienna Góra

Podczas dzisiejszej (środa, 24 listopada) Sesji Rady Gminy Kamienna Góra radni uchwalili nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kamienna Góra.

Podwyżka zakłada wzrost do kwoty 30 zł od osoby, o 4 zł więcej niż dotychczas. Dodatkowo właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy zadeklarują chęć kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach zaproponowano zwolnienie z opłaty w kwocie 2 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Dotychczas obowiązywała zniżka w kwocie 1 zł.

Ostatecznie od stycznia 2022 roku miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 30 zł od osoby, 28 zł dla osób wykorzystujących przydomowy kompostownik.

Kwota 30 zł ma pokryć wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, jakie ponosi samorząd. Dotychczasowa stawka 26 zł generowała straty. Przypominamy, że w świetle obowiązujących przepisów system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie powinien być tak zbilansowany, aby był w pełni samofinansujący się.

W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem nowych stawek opowiedziało się 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Zobacz inne

Leave a Comment