Rapfestiwal Lepsze Dziś 2024 przeniesiony do Marciszowa

Rapfestiwal Lepsze Dziś, który miał się odbyć w Kamiennej Górze, został przeniesiony do Marciszowa. Jak informuje organizator, ze względu na ogromne zainteresowanie, rozmach wydarzenia i ograniczone miejsce na terenie kamiennogórskiego zalewu, festiwal przeniesiony zostaje do Marciszowa. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wójta Wiesława Cepielika oraz jego zastępcy Pawła Truszczyńskiego nowa lokalizacja zapewni jeszcze więcej atrakcji i przestrzeni dla wszystkich uczestników. Festiwal odbędzie się w dniach 19-21 lipca 2024 roku. Rapfestiwal Lepsze Dziś to trzy dni pełne rozrywki, a także święto dobrej zabawy i pomagania innym. Na uczestników czekają koncerty czołówki polskiej sceny hip-hopowej. Na scenie pojawią się…

Pokaż więcej

Tradycji stało się zadość. Burmistrz Chodasewicz bez wotum zaufania

Podczas dzisiejszej (środa, 19 czerwca) Sesji Rady Miasta Kamienna Góra, radni głosowali uchwałę w sprawie wyrażenia wotum zaufania burmistrzowi Januszowi Chodasewiczowi. Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy miejskiej za 2023 rok oraz długiej i burzliwej dyskusji radni nie udzielili burmistrzowi Januszowi Chodasewiczowi wotum zaufania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 8 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. Przypominamy, że burmistrzowi wotum zaufania nie udzielono podczas głosowania 26 czerwca 2019 roku, 26 sierpnia 2020 roku, 17 czerwca 2021 roku, 22 czerwca 2022 roku i 26 czerwca 2023 roku. Rada nie podjęła uchwały…

Pokaż więcej

Wydawanie produktów żywnościowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie informuje, że w czwartek, 20 czerwca 2024 roku w godz. 9:00-13:00 odbędzie się wydawanie produktów żywnościowych. Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio: – dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł – dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

Pokaż więcej

Podsumowanie Żonkilowej Kwesty

We wtorek, 18 czerwca w filharmonii wałbrzyskiej odbyło się podsumowanie „Żonkilowej Kwesty”, dedykowanej wałbrzyskiemu Hospicjum im. Jana Pawła II, w tym na rehabilitację dzieci terminalnie i nieuleczalnie chorych, które są pod opieką Hospicjum. W wydarzeniu udział wzięła Katarzyna Pisarek, dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze wraz z podopiecznymi, oraz Renata Urbanowicz z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze wraz z uczniami, którzy odebrali statuetkę Anioła Hospicjum. Dzięki wsparciu wielu wspaniałych ludzi udało się pobić kolejny rekord i zebrać ponad 229 305,47 zł. Zbiórki prowadzone były także przez wolontariuszy…

Pokaż więcej

Działka na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 290, obręb 7 o powierzchni 2666 m2, położonej przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 6 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 260 000,00 zł netto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 26 000,00 zł do dnia 30 lipca 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302…

Pokaż więcej

Podsumowali projekt Erasmus+

W auli Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się dziś (środa, 19 czerwca) uroczyste podsumowanie projektu Erasmus+. Przypominamy, że w ramach projektu grupa młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze wyjechała do Chorwacji-Split, gdzie realizowała staż w ramach wspomnianego programu. To już kolejny tego typu projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. Europejski budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Głównym celem Erasmus+ jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i…

Pokaż więcej

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego w Marciszowie

W auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie odbyło się dziś (środa, 19 czerwca) uroczyste zakończenie roku przedszkolnego. Wszystkie grupy zaprezentowały wspaniale przygotowane programy artystyczne. W uroczystości zakończenia roku uczestniczyli zaproszeni goście, rodzice i nauczyciele. W wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele Gminy Marciszów: inspektor ds. oświaty Anna Płaszczyńska oraz zastępca wójta Paweł Truszczyński, który absolwentom przedszkola życzył wielu sukcesów w szkole i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom radosnych wakacji. Na zakończenie absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia przedszkola i drobne upominki, a od zastępcy wójta kosz pełen słodyczy.

Pokaż więcej

Ankieta „Nazwy dla nowych ulic w Kamiennej Górze”

Miasto rozpoczęło prace związane z podziałami geodezyjnymi działek nr 872/2, 225/6 i 215/2 w Kamiennej Górze, obręb 6, w okolicach ulic Stanisława Staszica i Lubawskiej. Po zakończeniu tych prac oraz połączeniu odpowiednich działek, planowane jest nadanie nazw dwóm nowym ulicom. Miasto prosi mieszkańców o udział w ankiecie, oddanie głosów na podane propozycje lub zgłoszenie własnej nazwy. Niniejsza ankieta nie jest jeszcze ważąca. Głosowanie trwa do 7 lipca 2024 roku. Ankieta dostępna tutaj.

Pokaż więcej