Ćwiczenia na S3 – wideo

Na kamiennogórskim odcinku drogi S3 odbyły się w czwartek, 21 września wielkie ćwiczenia służb. Założeniem ćwiczeń było sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego na wypadek zdarzenia o charakterze masowym. Więcej informacji i obszerny reportaż fotograficzny prezentowaliśmy na naszym portalu tutaj. Zapraszamy również do poniższej relacji wideo. Wideo: Starostwo w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

Trwa budowa placu zabaw w Pisarzowicach

Przypominamy, że przy Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Pisarzowicach powstaje przestrzeń do rekreacji i wypoczynku dla najmłodszych. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. W ramach zadania, na terenie gminy Kamienna Góra, powstają dwa place zabaw, drugi w Krzeszowie, o czym informowaliśmy tutaj. Koszt wykonania nowych placów wyniesie ponad 670 tys. zł. Blisko 200 tys. zł zostało pozyskane ze środków zewnętrznych, z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD Kwiat Lnu. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy Kamienna Góra. Inne inwestycje prowadzone w regionie dostępne tutaj.

Pokaż więcej

Kolejne droga na terenie gminy Marciszów zostanie wyremontowana

Trwają inwestycje drogowe na terenie gminy Marciszów. Tym razem wyremontowana zostanie droga dojazdowa do gruntów rolnych w Marciszowie (do stacji transformatorowej). Zadanie zostało dofinansowane kwotą 137 280 zł z budżetu województwa Dolnośląskiego ze środków na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, o czym informowaliśmy wcześniej na portalu Relacje Regionalne. – Oprócz przebudowy odcinka, gdzie powstanie jezdnia asfaltowa planujemy także w późniejszym czasie poprawić stan drogi gruntowej do lasu, a w szczególności odwodnienie, tak aby woda nie spływała na drogę krajową, jak dotychczas – mówi wójt Wiesław Cepielik. Termin realizacji zadania mija 20 października 2023 roku. Koszt…

Pokaż więcej

Kolejne droga na terenie gminy Marciszów zostanie wyremontowana

Trwają inwestycje drogowe na terenie gminy Marciszów. Tym razem wyremontowana zostanie droga gminna nr 114459D w Ciechanowicach (biegnąca wzdłuż muru Pałacu Ciechanowice). Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg, o czym informowaliśmy wcześniej na portalu Relacje Regionalne. – Jestem bardzo zadowolony, gdyż będziemy mogli kompleksowo wyremontować drogę za Pałacem Ciechanowice, która ma nie tylko znaczenie lokalne, ale stanowi także ważne połączenie komunikacyjne i dla ruchu turystycznego – mówi wójt Wiesław Cepielik. Kwota dofinansowania Rządowego Programu Rozwoju Dróg to ponad 361 tys. zł. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Pokaż więcej

Kolejne drogi na terenie gminy Marciszów zostaną wyremontowane

Trwają inwestycje drogowe na terenie gminy Marciszów. Tym razem wyremontowane zostaną dwie drogi w miejscowości Świdnik (dz. 385/4 oraz droga nr 114354D), o czym informowaliśmy wcześniej na portalu Relacje Regionalne. Dwa zadania wykona firma Inżynieria Lądowa Interko z Kamiennej Góry, która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 22 września 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 91/2023 z dnia 22 września 2023 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 75 741 02 08 wew. 30. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Pokaż więcej

Kolejna droga na terenie gminy Marciszów zostanie wyremontowana

Trwają inwestycje drogowe na terenie gminy Marciszów. Tym razem wyremontowana zostanie droga dojazdowa do gruntów rolnych w Ciechanowicach. Przypominamy, że Gmina Marciszów otrzymała na to zadanie dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 143 520 zł, o czym informowaliśmy wcześniej na portalu Relacje Regionalne. Dzięki tej dotacji jeszcze w tym roku zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej w zakresie Ciechanowice-Świdnik. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Pokaż więcej

Zawody lekkoatletyczne dziewcząt i chłopców szkół ponadpodstawowych

Na stadionie przy ulicy Juliusza Słowackiego w Kamiennej Górze odbyły się dziś (piątek, 22 września) indywidualne zawody lekkoatletyczne w Licealiadzie Powiatowej, w kategorii dziewcząt i chłopców. Do zawodów przystąpiły 2 szkoły: – Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze– Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Wyniki tutaj.

Pokaż więcej

Działki na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 212/9 i 212/10 o łącznej powierzchni 17435 m2, położonej w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ul. Krzeszowskiej z przeznaczeniem pod budowę obiektów związanych z usługami turystyki. Przetarg odbędzie się 28 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 890 000,00 zł netto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 89 000,00 zł do dnia 21 listopada…

Pokaż więcej

Kolejne drogi na terenie gminy Marciszów doświetlane

Na terenie gminy Marciszów trwa realizacja montażu solarnych lamp ulicznych w ilości 52 szt. Przypominamy, że oprócz budowy nowego i modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego, na terenie gminy Marciszów pojawiają się także punkty oświetleniowe zasilane energią słoneczną. Punkty takie powstają w miejscach, w których nie udało się wykonać instalacji lamp sieciowych ze względu na koszty lub trudne warunki techniczne. Doświetlenie newralgicznych miejsc, o których informują mieszkańcy gminy, ma na celu poprawę ich bezpieczeństwa. – W ramach tegorocznego budżetu około 300 tys. zł zostało zarezerwowane przez Radę Gminy na doświetlenie lampami zasilanymi…

Pokaż więcej

Podpisano umowę na przebudowę kolejnej drogi w Marciszowie

Wójt Wiesław Cepielik podpisał umowę na przebudowę kolejnej drogi gminnej (nr 114498D) w Marciszowie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została oferta złożona przez konsorcjum Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D z Jawora i Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Sadów Dolnych. Termin realizacji zamówienia mija 20 października 2023 roku. Koszt inwestycji wynosi blisko 639 tys. zł. Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej