Jarmarki Bożonarodzeniowe

Już niebawem na terenie powiatu kamiennogórskiego odbędą się Jarmarki Bożonarodzeniowe. Poznaj szczegóły Jarmarków: W sobotę, 3 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy w Lubawce. Szczegóły tutaj. W niedzielę, 4 grudnia Jarmark Mikołajkowy w Krzeszowie. Szczegóły tutaj. W piątek, 9 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy w Kamiennej Górze (potrwa trzy dni). Szczegóły tutaj. W niedzielę, 11 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy w Chełmsku Śląskim. Szczegóły tutaj. W sobotę, 17 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy w Marciszowie. Szczegóły tutaj. W sobotę, 17 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy przy bazylice w Krzeszowie (potrwa dwa dni). Szczegóły tutaj.

Pokaż więcej

Nowy komendant kamiennogórskiej policji oficjalnie powołany

We wtorek, 29 listopada br. odbyło się spotkanie służbowe, podczas którego Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wręczył rozkazy oficerom obejmującym nowe stanowiska w strukturach kierowniczych dolnośląskiego garnizonu Policji. Zmiany nastąpiły m.in. w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu zwolnił z pełnienia obowiązków komendanta jednostki w Kamiennej Górze dotychczasowego I Zastępcę, który w ostatnim czasie zastępował dowódcę naszej komendy. Natomiast od 1 grudnia obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze pełnić będzie mł. insp. Adam Pilch, który do tej pory służył na stanowisku…

Pokaż więcej

Podsumowali projekt „Powiedz Nie Przemocy”

W Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyła się dziś (środa, 30 listopada) konferencja podsumowująca realizację projektu „Powiedz Nie Przemocy„, który był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, a finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz budżetu Miasta Kamienna Góra. Podczas konferencji zaprezentowana została „Diagnoza zjawiska przemocy wśród grup ryzyka w Gminie Miejskiej Kamienna Góra 2022„ opracowana w ramach działań projektowych. Przedstawiony dokument będzie wyznaczał kierunek działania dla instytucji działających na terenie miasta Kamienna Góra i zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dokument zostanie opublikowany na…

Pokaż więcej

Wystawa ozdób świątecznych

W niedzielę, 4 grudnia br. w Domu Kultury w Lubawce odbędzie się Międzynarodowa Wystawa Ozdób Świątecznych. Podczas wystawy zaprezentowane będą różnorodne ozdoby, wykonane przed laty oraz te, wytworzone zgodnie z nowoczesnymi trendami. Wystawie towarzyszyć będą otwarte warsztaty, podczas których uczestnicy wykonają własne, nietuzinkowe ozdoby choinkowe. Wstęp bezpłatny.

Pokaż więcej

L Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 6 grudnia 2022 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się L Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLIX z dnia 25 października 2022 roku.3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptekogólnodostępnych na terenie powiatu kamiennogórskiego i harmonogramu dyżurów w porze nocnej,niedziele, święta i inne dni wolne…

Pokaż więcej

Nowy fragment ulicy Jesionowej, którą dojeżdżamy do Antonówki, został dziś otwarty

Konsorcjum Mosty Łódź S.A. & ONDE S.A., generalny wykonawca drogi S3 na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa na wniosek burmistrza Janusza Chodasewicza wprowadził tymczasową organizację ruchu na odnowionym fragmencie ul. Jesionowej. Tym samym zniknęła konieczność przejazdu kilkusetmetrowym gruntowym by-passem, który powstał tam na czas budowy drogi S3. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała przez pięć miesięcy do 30 kwietnia 2023 roku. Jednocześnie firma zastrzega, że w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających prawidłowe technologiczne wykonanie planowanych robót, bądź stwarzających zbyt wielkie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, istnieje możliwość tymczasowego kierowania…

Pokaż więcej

Zawody w szachach drużynowych

W Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze odbyły się dziś (środa, 30 listopada) zawody w szachach drużynowych w ramach Igrzysk Dzieci oraz Licealiady. W Igrzyskach dzieci udział wzięła Szkoła Podstawowa z Krzeszowa oraz Szkoła Podstawowa z Pisarzowic. W szkołach ponadpodstawowych wystąpiły 2 drużyny, z Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze oraz z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. W meczu zagrało trzech chłopców oraz jedna dziewczynka z danej szkoły. W młodszej kategorii zagrano mecz i rewanż, ze względu na jedno spotkanie. Igrzyska Dzieci Wyniki IDZ: SP Krzeszów – SP Pisarzowice…

Pokaż więcej