XXXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego – wideo

26 października 2021 roku o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XXXVII z dnia 28 września 2021 roku.3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2020/2021.7. Promocja Powiatu Kamiennogórskiego – podsumowanie.8. Jednostki Powiatu Kamiennogórskiego:–     Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej…

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 27 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 95/2021 z dnia 27 października 2021 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Pokaż więcej

Radni wyrazili sprzeciw wobec przebiegu wariantów linii kolejowej CPK

Podczas dzisiejszej (środa, 27 października) Sesji Rady Gminy Kamienna Góra radni uchwałą wyrazili sprzeciw wobec przebiegu proponowanych na terenie gminy Kamienna Góra wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji CPK. Analizując szczegółowo przedstawione przez CPK warianty przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, radni zdecydowali, że należy uniknąć fragmentaryzacji sołectw Czadrów i Przedwojów, które w obecnych wariantach zostają przecięte na pół. W obrębie korytarza na odcinku Czadrów-Przedwojów, w którym wytrasowano wstępne przebiegi linii kolejowej, znajduje się ponad 230 użytkowanych budynków, w tym nowej zabudowy oraz funkcjonuje kilkanaście wydanych decyzji o…

Pokaż więcej

Radni Gminy Kamienna Góra wizytowali nowoczesną sortownię Sanikomu

Radni Gminy Kamienna Góra wizytowali dzisiaj (środa, 27 października) nowoczesną sortownię Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom znajdującą się w Lubawce przy ul. Komunalnej. Radni wraz z zastępcą wójta Małgorzatą Buszkiewicz i kierownikiem referatu Małgorzatą Sajdak postanowili zapoznać się z instalacją, do której dostarczane są odpady w ramach selektywnej zbiórki prowadzonej m.in. na terenie gminy Kamienna Góra. Przypominamy, że nowoczesna sortownia powstała, aby możliwy był odzysk surowców i wykorzystanie ich w procesie recyklingu. Odpady zebrane w sposób selektywny najpierw trafią do hali przyjęcia odpadów. Następnie zostają przekazane do pierwszego urządzenia w linii…

Pokaż więcej

Czy w Lubawce żyje się lepiej niż w Kamiennej Górze?

Rzeczpospolita opublikowała Ranking Samorządów 2021, w którym oceniono efekty działań miast i gmin w zakresie dbałości o jakość życia mieszkańców, stan środowiska i rozwój ekonomiczny przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania. Wśród ocenionych 878 miast i gmin miejsko-wiejskich Lubawka znalazła się na 153 pozycji, natomiast Kamienna Góra na 331 pozycji. Więcej informacji na tutaj.

Pokaż więcej

Wydrążono już ponad 1 kilometr tunelu TS-26

Wydrążono już ponad 1 kilometr tunelu TS-26, poinformował generalny wykonawca PORR Polska. Po 10 miesiącach prac wydrążono już ponad kilometr tunelu TS-26, który powstaje  na wysokości miejscowości Stare Bogaczowice, na trasie S3 na odcinku Bolków – Kamienna Góra. Drążony tunel TS-26 będzie miał długość ok. 2300 metrów. Będzie to najdłuższy tunel w Polsce drążony w skale. Obiekt zostanie wyposażony we wszystkie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa systemy. Za jej budowę odpowiada konsorcjum składające się z firm PORR S.A. i PORR Bau GmbH – generalny wykonawca 16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S3…

Pokaż więcej