Paweł Oleksy o gali CFN 5

Miłośnikom sportów walki przypominamy, że gala CFN5, organizowana przez kamiennogórski klub Contender, odbędzie się już 15 października 2021 roku w wałbrzyskim Aqua Zdrój. Zapraszamy do poniższej rozmowy z organizatorem, trenerem Pawłem Oleksym. Bilety na galę dostępne tutaj. Więcej na temat sportów walki i zawodników z naszego regionu w tagach MMA. Wideo: Telewizja Dami Region

Pokaż więcej

Pierwsze zawody powiatowe

W piątek, 17 września w Kamiennej Górze odbyły się pierwsze zawody powiatowe w roku szkolnym 2021/2022. Dwubój nowoczesny w kategorii dziewcząt i chłopców w Igrzyskach Dzieci oraz Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. W zawodach uczestniczyło 23 zawodników reprezentujących Szkołę Podstawową nr 1 i nr 2 w Kamiennej Górze. Zawodnicy rywalizowali między sobą w dwóch konkurencjach: w biegu na dystansie 1000 m oraz 100 m stylem dowolnym. W igrzyskach dzieci rywalizowało po 7 dziewcząt oraz chłopców. W igrzyskach młodzieży szkolnej rywalizowały 3 dziewczęta i 5 chłopców. Awans do Finału Dolnośląskiego uzyskały pierwsze miejsca…

Pokaż więcej

227 Jarmark Staroci i Rękodzieła

Zapraszamy na Jarmark Staroci i Rękodzieła, który odbędzie się na płycie rynku w Kamiennej Górze 25 września 2021 roku od godziny 7. Dla wszystkich wystawców Jarmarku Staroci i Rękodzieła jak zawsze stoły „kto pierwszy, ten lepszy”, WC oraz gorący posiłek. Zapraszamy również młodzież – masz zbędne książki, gry, płyty – przynieś na jarmark, na pewno coś sprzedasz. Organizator Jarmarku: Józef Chęć tel. 663 939 606.

Pokaż więcej

Kwalifikacja wojskowa zakończona

Do dzisiaj (piątek, 17 września) na terenie powiatu kamiennogórskiego trwała kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska funkcjonowała w Kamiennej Górze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ul. Traugutta 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwano mężczyzn urodzonych w 2002 roku, mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 2000-2001, które były uznane czasowo za niezdolne do służby, kobiety urodzone w latach 1997-2002 oraz osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

Pokaż więcej

Roman Szełemej zwolniony z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia

Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu wydał dzisiaj oświadczenie, w którym informuje o powodach zwolnienia Romana Szełemeja, zatrudnionego w szpitalu na stanowisku Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii. OŚWIADCZENIE Decyzją Dyrekcji Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Panu Romanowi Szełemejowi zatrudnionemu w szpitalu na stanowisku Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii została dzisiaj rozwiązana umowa o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Decyzja uzasadniona jest rażącym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, a to obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, wyrażającym się w powodowaniu dezorganizacji pracy szpitala, podważaniu kompetencji przełożonej – pełniącej obowiązki…

Pokaż więcej