XXIX Sesja Rady Gminy Marciszów

28 maja 2021 roku o godzinie 12 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Marciszów. Porządek obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Powitanie.3/ Stwierdzenie quorum.4/ Przedstawienie porządku obrad.5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.8/ Rozpatrzenie wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów.a/ wybór Komisji Skrutacyjnej,b/ przeprowadzenie głosowania tajnego,c/ przedstawienie wyników głosowania,d/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów.9/ Raport o stanie Gminy Marciszów.a/ Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marciszów.b/ debata…

Pokaż więcej

Raport o stanie gminy Marciszów

Mieszkańcy gminy Marciszów mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składając do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie można składać wg załączonego wzoru najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. 27 maja 2021 r. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Raport o stanie gminy Marciszów dostępny tutaj.

Pokaż więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne: woj. dolnośląskie – pow. kamiennogórski Burze z grademstopień: 1prawdopodobieństwo: 70% Przebieg: Prognozowane są lokalne burze, którym punktowo będą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Punktowo grad. Ważne:Od: 2021-05-22 14:00 Do: 2021-05-22 20:00 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu.

Pokaż więcej

Kamiennogórskie młode perkozy

Przypominamy, że na kamiennogórskim zalewie można dostrzec młode perkozy. Pozostaną one pod opieką rodziców około 10 tygodni. Pisklęta nie mają dobrze rozwiniętej termoregulacji dlatego często są schowane wśród piór na grzbiecie matki lub ojca. Perkoz dwuczubaty to typowy przedstawiciel rodziny perkozów. Kamiennogórskie perkozy gniazdo założyły w kwietniu br., o czym informowaliśmy tutaj. W Polsce odbywają lęgi tylko jeden raz w roku. Ptak jest gatunkiem chronionym.

Pokaż więcej