Zawyją policyjne syreny

W piątek, 7 maja punktualnie o godz. 12:00 na terenie powiatu kamiennogórskiego zawyją policyjne syreny. Kamiennogórscy policjanci przyłączą się w ten sposób do ogólnopolskiej akcji i w geście solidarności oraz ku czci pamięci aspiranta Michała Kędzierskiego, który zginął na służbie, włączą sygnały świetle i dźwiękowe. Uroczystości pogrzebowe z udziałem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, reprezentującego całe środowisko policyjne, odbędą się w Kościele Wniebowzięcia NMP w Raciborzu. Przypominamy, że aspirant Michał Kędzierski zginął we wtorek, 4 maja podczas interwencji w Raciborzu. Przy próbie wylegitymowania, mężczyzna wyciągnął broń i strzelił…

Pokaż więcej

Niebawem kolejne rozmowy w sieci

Kamiennogórscy policjanci zapraszają seniorów na kolejne rozmowy w sieci, w ramach szkolenia SENIOR-ONLINE. Spotkanie odbędzie się 10 maja 2021 roku w godz. 9:00-9:30 na oficjalnym kanale YouTube kamiennogórskiej policji. Celem działań jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby stają się ofiarami przestępstwa. Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można zatrzymać ten proces. Spotkania te mają na celu zapoznać starsze osoby ze skutecznymi metodami zapobiegania negatywnym zjawiskom, takim jak oszustwa, kradzieże czy rozboje oraz podniesienie ich świadomości z zakresu…

Pokaż więcej

GOPS w Marciszowie zaprasza na bezpłatne porady prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie zaprasza na bezpłatne porady prawne. Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, przemoc, alkoholizm i ubóstwo. Porady odbędą się dnia 26 maja 2021 roku od godz.9.00. Obowiązuje rejestracja telefoniczna 75 741 06 52. Zakres spraw objętych nieodpłatną pomocą dotyczy m.in. kwestii mieszkaniowych, zatrudnienia, opieki medycznej, świadczeń z pomocy społecznej, spraw rodzinnych, przestępstw czy wykroczeń. Przykładowo osoby uprawnione mogą uzyskać pomoc dotycząca dochodzenia alimentów czy zrzeczenia się spadku. Warto pamiętać, że nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych…

Pokaż więcej

Prace społecznie użyteczne w gminie Marciszów

Od 4 maja 2021 roku gmina Marciszów rozpoczęła realizację programu prac społecznie użytecznych w Marciszowie. Organizatorem prac społecznie użytecznych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku 2021 zorganizowano prace na stanowisku robotnika gospodarczego dla 3 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze. Źródło: GOPS Marciszów

Pokaż więcej

Zobacz na co Kamienna Góra wyda 5,7 mln zł z odszkodowań za grunty pod budowę S3

Wiadomo już na co miasto Kamienna Góra wyda 5,7 mln zł z odszkodowań za grunty pod budowę drogi S3. Rada miasta zgodziła się także na emisję miejskich obligacji, które zapewnią finansowanie kolejnych wydatków inwestycyjnych. Za pieniądze z odszkodowań miasto ma wykonać m.in.: przebudowę jazu na rzece Zadrna, który zapewni lepsze zasilanie zalewu w wodę i poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe; wniesienie udziałów do TBS i budowę blisko 50 mieszkań w budynkach przy ul. Broniewskiego i Staszica; budowę dojazdu do terenów inwestycyjnych przy ul. Jeleniogórskiej; przygotowanie dokumentacji na remont ul. Wrzosowej w Kamiennej…

Pokaż więcej

Spójrz w przyszłość

W ramach obchodów Roku Lema Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra zaprasza do udziału w konkursie plastyczno-literackim zatytułowanym „Jak wyobrażam sobie świat za 50 lat”. Literacka część konkursu kierowana jest do młodzieży (od VIII klasy szkoły podstawowej) i dorosłych z całego powiatu kamiennogórskiego. Zadanie uczestników polegać będzie na napisaniu opowiadania inspirowanego dorobkiem pisarskim Stanisława Lema. Do młodszych (uczniów klas I-VIII, w tym wypadku jednak wyłącznie z terenu gminy Kamienna Góra) CBK kieruje natomiast propozycję stworzenia pracy plastycznej odpowiadającej tematowi konkursu. Dzieci będą musiały popuścić wodze fantazji i dać się ponieść swojej…

Pokaż więcej