Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Bolków-Kamienna Góra

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ). Obecnie na budowie trwają roboty związane z branżą drogową polegające na usunięciu humusu – Sekcja I – TG km 39+200 – 39+800; 39+900 – 40+160; 40+600 – 40+700. Sekcja II – TG km 45+980 – 46+020; 47+600 – 47+700. Wykonaniu wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych – Sekcja II – TG km 47+330 – 47+460. Sekcja III – MOP_WSCH km 50+340, D14 km 1+125 – 1+260. Wykonaniu nasypów – Sekcja I…

Pokaż więcej

Wyższe koszty windykacji zaległości podatkowych

Wzrastają koszty postępowania windykacyjnego w samorządach. Zmiany są związane z nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie w lutym tego roku.   Mogą mieć one duże znaczenie dla mieszkańców będących płatnikami podatków lokalnych: rolnego, leśnego, od środków transportowych i nieruchomości.   W przypadku wystąpienia zaległości wyższych niż łącznie 116 zł (dziesięciokrotność kosztów upomnienia) lub gdy okres od upływu przedawnienia jest krótszy niż 6 miesięcy, gmina ma OBOWIĄZEK wdrożenia działań windykacyjnych.   Zaczynają się one od przesłania upomnienia. Jeśli taka informacja o zadłużeniu nie spowoduje uregulowania długu,…

Pokaż więcej

Nad kamiennogórskim zalewem ponownie gniazdują perkozy

Drugi rok z rzędu na brzegu kamiennogórskiego zalewu zostało ustawione ogrodzenie, które ma ochronić gniazdo perkozów. Para perkozów wróciła nad kamiennogórski zalew i w tym samym miejscu założyła gniazdo. Przypominamy, że perkoz dwuczubaty to typowy przedstawiciel rodziny perkozów. Gniazda zakładają na ogół w maju i czerwcu. W Polsce odbywają lęgi tylko jeden raz w roku. Ubiegłoroczny lęg prezentowaliśmy tutaj. Ptak jest gatunkiem chronionym, jednak jego liczebność wzrasta na niektórych obszarach.

Pokaż więcej

Śmiecisz? Licz się z grzywną do 500 zł

Miejskie fotopułapki zarejestrowały dwóch mieszkańców porzucających lodówkę przy pojemnikach w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki w Kamiennej Górze.    Ich zdjęcia (z widocznymi twarzami) miasto będzie zmuszone przekazać policji, jeśli do piątku 16 kwietnia nie zabiorą jej do PSZOK-u, gdzie powinny trafiać tego typu urządzenia.     Pozostawienie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane przez policję. Według art. 75 Kodeksu Wykroczeń grozi za to do 500 złotych grzywny. 

Pokaż więcej

Trwa remont mostu w Bukówce

Przypominamy, że trwa remont mostu w ciągu DW 369 w miejscowości Bukówka (gm. Lubawka). Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Na obiekcie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. W ramach zadania zostaną wykonane m.in. nowe kapy chodnikowe, zostanie wymieniona izolacja i nawierzchnia asfaltowa. Ogólny stan techniczny mostu był zły. Obiekt posiadał m.in. liczne zacieki i zawilgocenia, uszkodzoną izolację, ubytki spoinowania kamiennych elementów sklepienia, niedostateczny stan belek podporęczowych oraz balustrad, w których beton uległ znacznej degradacji. Remont obiektu realizuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDiK). Prace mają zostać zakończone w lipcu br. Więcej o…

Pokaż więcej