Ruszył nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłosił nabór na stanowisko Sekretarza Gminy. Dokumenty należy składać lub przesyłać (liczy się data wpływu do urzędu gminy) do dnia 2 lutego 2021 roku do godz. 14.00. Więcej informacji tutaj. Przypominamy, że umowa o pracę z dotychczasowym sekretarzem została rozwiązana w styczniu br. za porozumieniem stron, o czym informowaliśmy wcześniej.

Pokaż więcej

XXVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 26 stycznia 2021 roku o godz. 14 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji.2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4.Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5.Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6.Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2020 rok. 7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamiennogórski za rok 2020.8.Podjęcie uchwały Rady…

Pokaż więcej

Lokal mieszkalny w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 13,71m2, położonego na I piętrze (2 kondygnacji) w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Słowiańskiej 3 w Kamiennej Górze.  Przetarg odbędzie się 16 lutego 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211. Cena ww. lokalu mieszkalnego z 11,8 % udziałem we współwłasności ustalona została na kwotę 25000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2500,00zł do dnia 9 lutego 2021 r.…

Pokaż więcej

Lokal użytkowy w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 29,85 m2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. L. Waryńskiego 10.  Przetarg odbędzie się 11 lutego 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211.  Cena lokalu użytkowego z 6% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 35800,00 zł brutto.   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 3600,00 zł do dnia 4 lutego 2021 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226…

Pokaż więcej

Lokal użytkowy w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 74,78 m2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Słowiańskiej 5.  Przetarg odbędzie się 16 lutego 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211.  Cena lokalu użytkowego z 26,3% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi: 79500,00 zł brutto.   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 8000,00 zł do dnia 9 lutego 2021 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000…

Pokaż więcej

Lokal użytkowy w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 140,52 m2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Małej 3.  Przetarg odbędzie się 11 lutego 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211.  Cena lokalu użytkowego z 360/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi: 150 000,00 zł brutto.   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 15 000,00 zł do dnia 28 stycznia 2021 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr…

Pokaż więcej