Kolejne niebezpieczne zdarzenie z gazem w Kamiennej Górze

21 października 2020 roku około godz. 18 w Kamiennej Górze doszło do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia związanego z gazem. Jeden z lokatorów budynku wielorodzinnego przy ul. Cichej wyczuł woń ulatniającego się gazu i zawiadomił służby. Strażacy po przyjeździe sprawdzili mieszkania i klatkę schodową na zawartość tlenku węgla, wykryli nieszczelności w dwóch miejscach, po czym powiadomili pogotowie gazowe. Pracownicy spółki gazowej odcięli dopływ gazu w całym pionie. Zarządca nieruchomości ma wykonać kontrolę, która pozwoli sprawdzić stan instalacji gazowej. Na szczęście nikt nie ucierpiał i nie trzeba było ewakuować mieszkańców.

Pokaż więcej

Pożegnanie Martynki

Informujemy, że Msza żałobna za Martynkę zostanie odprawiona w sobotę 24 października br. o godz. 13:00 w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce spoczynku i pochówek na miejscowym cmentarzu komunalnym przy ul. Katowickiej. Przypominamy, że Martynka zmarła w wyniku doznanych obrażeń podczas wybuchu gazu w Kamiennej Górze, o czym informowaliśmy tutaj. Dziewczynka żyła 12 lat.

Pokaż więcej

XXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 27 października 2020 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Promocja Powiatu Kamiennogórskiego – podsumowanie. 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny…

Pokaż więcej

Wysoki awans Kamiennej Góry w rankingu “Liderzy inwestycji”

Wysoki awans Kamiennej Góry w rankingu „Liderzy inwestycji” przygotowywanym przez samorządowy magazyn „Wspólnota”. W najnowszym zestawieniu miasto znalazło się na 72 pozycji. Do pierwszej setki miast powiatowych awansowało z 230 miejsca.   Magazyn „Wspólnota” od wielu lat porównuje inwestycyjne zaangażowanie wszystkich samorządów w Polsce. Ranking powstaje na podstawie sumy wydatków inwestycyjnych w trzech ostatnich latach i z wyliczenia średniej na głowę mieszkańca w każdej z gmin.   W ostatniej publikacji raportu Kamienna Góra zajęła 72 pozycję wśród miast powiatowych. W analizowanych latach 2017–2019 średnia wydatków inwestycyjnych na głowę mieszkańca wyniosła…

Pokaż więcej

XXX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 28 października 2020 roku (środa) o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się XXX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Sesja Rady będzie się odbywała się z nagłośnieniem oraz z użyciem pulpitów do głosowania elektronicznego. W Sali Witrażowej zasiadać będą jedynie radni, BM, Z-ca BM, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, obsługa prawna, kamerzysta lokalnej telewizji oraz pracownik biura rady. Osoby referujące dane zagadnienia będą zaś wpuszczane do Sali i po przedstawieniu danej informacji będą wychodziły poza miejsce obrad. Nie przewiduje się obecności mieszkańców, z uwagi na brak możliwości…

Pokaż więcej

Trwa konserwacja rzeki Zadrna

Przypominamy, że trwa konserwacja rzeki Zadrna. Obecnie prace prowadzone są na terenie miejscowości Krzeszów. Wykonywana jest wycinka porostów z koryta i poboczy rzeki. Prace na odcinku Czadrów-Krzeszów prowadzone są na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Konserwacja rzeki na tym odcinku pozwoli utrzymać zwierciadło wody na poziomie niezagrażającym jej wylaniu. Prezentujemy obecny stan prac konserwacyjnych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Wybudowano wiaty dla rowerzystów

Przypominamy, że ścieżka rowerowa na odcinku Czadrów-Krzeszów wzbogaciła się o dwie wiaty turystyczne. Wiaty znajdują się w Krzeszowie (teren “Zielonego zakątka”) i w Czadrowie (przy byłej stacji kolejowej). Projekt o wartości ponad 70 tys. zł został sfinansowany z trzech źródeł: 30 tys. zł – Gmina Kamienna Góra 30 tys. zł – Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu 10,5 tys. zł – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach programu “Odnowa Dolnośląskiej Wsi” Cały proces budowy dróg rowerowych można obejrzeć na naszym portalu w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Trwa przebudowa ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze

Trwa przebudowa fragmentu ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Wymieniana jest m.in. dawna sieć wodociągowa i budowana nowa kanalizacja burzowa. W sumie przebudowa obejmie 400 metrów ulicy Papieża Jana Pawła II. Zostanie poszerzona jezdnia w rejonie skrzyżowania z ul. Jeleniogórską. Strefa oczekiwania przed sygnalizacją świetlną wydłuży się o około 25 metrów. Wybudowane zostaną dwie zatoki dla autobusów i miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Zostanie także oświetlonych pięć przejść dla pieszych oraz pojawią się pasy zieleni. Prace mają zostać zakończone do 31 maja 2021…

Pokaż więcej

Lokal użytkowy w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 98,85m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. A. Mickiewicza 2.  Przetarg odbędzie się 26 listopada 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211.  Cena lokalu użytkowego z 8,8% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi: 162 000,00 zł brutto.    Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 16 500,00 zł do dnia 19 listopada 2020 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627…

Pokaż więcej

Budowa S3. MOP Jaczków, Gostków

Trwają prace związane z budową drogi S3. Prezentujemy postęp prac w Jaczkowie, gdzie powstaje Miejsce Obsługi Podróżnych oraz w miejscowości Gostków. Przypominamy, że MOP w Jaczkowie będzie pełnił funkcję wypoczynkowo-usługową, wyposażony zostanie w stanowiska postojowe (parking), jezdnie manewrowe, sanitariaty, docelowo stację paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe. Reportaże z budowy drogi S3 dostępne tutaj.Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej