Kamiennogórzanie ukończyli Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej

Kamiennogórzanie Kinga Duda i Paweł Dyda ukończyli ekstremalną imprezę turystyczną Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej. Gratulujemy! Wydarzenie polega na przejściu wszystkich pasm górskich otaczających Kotlinę Jeleniogórską. Trasa długości 137 km wiedzie przez Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i Góry Izerskie. Czas wyznaczony na pokonanie tej wędrówki to 48 godzin (non-stop), a jedyny “środek transportu” to własne nogi. Całe wyposażenie jest niesione przez uczestników na własnych plecach. Przejście ma na celu upamiętnienie dwóch ratowników Grupy Karkonoskiej GOPR: Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza. Zginęli oni w lawinie w Kotle Małego Stawu 8 lutego…

Pokaż więcej

XXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 29 września 2020 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6. Sprawy edukacji w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu: – Informacja na temat działalności Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górzew roku szkolnym 2019/2020 oraz…

Pokaż więcej

Kupiono specjalistyczny czujnik wykrywający nieszczelności w instalacjach gazowych

Miejska Spółka Mieszkaniowa kupiła specjalistyczny czujnik wykrywający nieszczelności w instalacjach gazowych. Urządzenie jest wysokiej klasy. Będą z niego korzystali instalatorzy spółki. Zakup kosztował ponad 11 tys. zł.   Burmistrz Janusz Chodasewicz zarządził kompleksową kontrolę stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych w budynkach i w mieszkaniach zarządzanych przez Spółkę Mieszkaniową. Do tych prac zostało oddelegowanych trzech pracowników. – Jeden nich będzie wyposażony w urządzenie Esders, a dwaj pozostali w urządzenia typu Alter GD-8. Wszystkie czujniki są certyfikowane – mówi prezes Zdzisław Wołyniec. – W przypadku niepewności co do wyników prób szczelności…

Pokaż więcej

Kolejny remont drogi na terenie gminy Kamienna Góra

Przypominamy, że trwa remont drogi wewnętrznej w miejscowości Czadrów. Remontowany jest odcinek o długości ok. 100 mb. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. Remont wykonuje kamiennogórska firma, która ma ukończyć zadanie do 15 października br. Wartość inwestycji, którą finansuje Gmina Kamienna Góra to 147 600 zł brutto. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Wylano fundament w Marciszowie pod pojemnik na nakrętki plastikowe

W miejscowości Marciszów wylano fundament pod pojemnik na nakrętki plastikowe. Przypominamy, że Dofama Thies wyprodukowała bezpłatnie dwa pojemniki, o czym informowaliśmy tutaj. Jeden zostanie zainstalowany w Kamiennej Górze, drugi wykonany dla Stowarzyszenia Aktywni dla Gminy Marciszów zostanie zainstalowany w centrum Marciszowa.

Pokaż więcej

Eko-Postojownia w Krzeszowie

Dobiega końca realizacja projektu, dzięki któremu przy Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie powstaje miejsce przyjazne dla rowerzystów pod nazwą Eko-Postojownia. Celem projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich, przy współpracy rady sołeckiej Krzeszowa i CBK, była m.in. poprawa estetyki terenu przy CBK. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwają prace konserwacyjne rzeki Zadrna

Przypominamy, że prowadzone są prace konserwacyjne rzeki Zadrna w miejscowości Czadrów. Obecnie wykonywane są prace związane z ręcznym wykoszeniem porostów z koryta i poboczy rzeki. Konserwacja rzeki pozwoli utrzymać zwierciadło wody na poziomie niezagrażającym jej wylaniu. Prace na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostaną wykonane również w miejscowości Krzeszów. Wśród zaplanowanych prac znajduje się: Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia Mechaniczne rozdrobnienie krzaków oraz gałęzi Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów Wygrabienie wykoszonych porostów Ręczne usuwania namułu Wycinka drzew zgodnie z metodą określoną w…

Pokaż więcej

Budowa S3. Węzeł Kamienna Góra Południe

Trwają prace związane z budową drogi S3, na wysokości planowanego węzła Kamienna Góra Południe. W tym miejscu powstanie również jeden z wielu obiektów mostowych. Przypominamy, że odcinek drogi S3 od Bolkowa do Kamiennej Góry będzie miał ponad 16 kilometrów długości i po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Wybudowane zostaną dwa tunele, a jeden z nich o długości 2,3 km będzie najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale. Zakończenie robót zaplanowano w 2023 roku. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Więcej o drodze S3 tutaj.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach…

Pokaż więcej

Pojemniki na nakrętki plastikowe dla Kamiennej Góry i Marciszowa

Na ukończeniu są prace produkcyjne pojemników na nakrętki plastikowe. W przyszłym tygodniu pojemniki zostaną zainstalowane. Informujemy, że Dofama Thies wyprodukowała bezpłatnie dwa pojemniki. Jeden zostanie zainstalowany w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza, o czym informowaliśmy tutaj. Drugi pojemnik został wykonany z inicjatywy Stowarzyszenia Aktywni dla Gminy Marciszów. Za porozumieniem wójta Wiesława Cepielika pojemnik zostanie zainstalowany w centrum Marciszowa. Pojemniki na nakrętki plastikowe są wykonane ze stali kwasoodpornej. Koszt produkcji jednej sztuki to blisko 6 tys. zł.

Pokaż więcej

XXIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 30 września 2020 roku o godz. 10 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.4. Informacja Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Kamienna Góra.5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – informacja z działalności.6. Podjęcie uchwał:– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do…

Pokaż więcej