S3 Bolków – Lubawka (granica państwa)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że sieć dróg krajowych w woj. dolnośląskim liczy obecnie ponad 1300 km, w tym ponad 220 km autostrad i prawie 200 km dróg ekspresowych. GDDKiA zapewnia również, że droga ekspresowa S3 od węzła Bolków będzie miała swoją kontynuację do granicy polsko-czeskiej. W październiku 2018 roku podpisano umowy z wykonawcami dwóch fragmentów trasy o łącznej długości 31,5 km. Wykonawcy obu odcinków złożyli wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i oczekują na wydanie decyzji, aby móc rozpocząć roboty w terenie.…

Pokaż więcej

Niebawem kolejne laptopy trafią do ZS-P w Marciszowie

Gmina Marciszów prowadzi procedurę związaną z zakupem kolejnych laptopów, które zostaną przekazane do ZS-P w Marciszowie. Pierwsze laptopy z programu „Zdalna szkoła” przekazano 10 czerwca br., o czym informowaliśmy tutaj. Przypominamy, że Gmina Marciszów złożyła również wniosek w nowym rządowym programie pn. “Zdalna Szkoła+”, który został również pozytywnie rozpatrzony, a kwota przyznanego grantu to 55 tys. zł. Wniosek dot. zakupu 20 laptopów, 13 dla nauczyli i 7 dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Pokaż więcej

XXV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 24 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 13.00 odbędzie się XXV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie Protokołów z XXII i XXIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. Informacja Prezesa Zarządu Spółki Mieszkaniowej nt. bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej spółki. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna…

Pokaż więcej

Informacja Wojewody Dolnośląskiego w związku z epidemią koronawirusa

Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego oraz powiatów w związku z epidemia koronawirusa (stan na 19 czerwca, godz. 11:30). Mamy 13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Wrocławia oraz powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego, oleśnickiego i świdnickiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w województwie dolnośląskim: 2838. Nowa zakażona osoba w statystykach powiatu kamiennogórskiego nie przebywa obecnie w naszym regionie. Więcej informacji w tagach koronawirus.

Pokaż więcej

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół powiatu kamiennogórskiego 2019/2020

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nie można w czerwcu uroczyście podsumować sportowych zmagań dzieci i młodzieży na Spotkaniu Mistrzów Sportu Szkolnego. Pomimo utrudnień, które zdominowały dotychczasowe życie udało się podsumować rywalizację sportową szkół. W ramach współzawodnictwa MOS prowadził punktacje osobno w kategorii dziewcząt i chłopców zarówno w szkołach podstawowych oraz  licealnych (zawody do 12 marca 2020 r.). Do punktacji szkół wliczono: Igrzyska Dzieci – 10  najlepszych wyników Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 10  najlepszych wyników Licealiada – 10 najlepszych wyników Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół powiatu kamiennogórskiego za rok szkolny 2019/2020…

Pokaż więcej

Stowarzyszenie “Miszkowice Dolina Złotnej” realizuje projekt

Stowarzyszenie „Miszkowice Dolina Złotnej” realizuje projekt współfinansowany ze środków Powiatu Kamiennogórskiego w ramach zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn „Cudze chwalimy swego nie znamy co posiadamy – rajdy krajoznawcze po terenach górskich”. Celem projektu będzie zachęcanie ludzi do poznawania i odkrywania różnych szlaków turystycznych, a także nie odkrytych miejsc naszego górskiego regionu. Poprzez zorganizowanie kilku wycieczek górskich będzie to forma aktywnej wielopokoleniowej integracji organizowanej przez Stowarzyszenie. Organizator ma zamiar zaszczepić mieszkańcom pasję wędrówek po górach, odnajdywania i poznawania rzadkich gatunków fauny i flory, a także minerałów jakie posiadają…

Pokaż więcej

Fundacja Nasz Świat otrzymała dotację

Fundacja Nasz Świat, organizacja pozarządowa z terenu Kamiennej Góry, otrzymała dotację w kwocie 4950 zł. na dofinansowanie zadania: “Wymiana niesprawnego sprzętu biurowego”. Uzyskane wsparcie pochodziło z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i zostało przyznane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Pokaż więcej

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw w koronakryzysie

Z bezzwrotnej dotacji mogą skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy także z Kamiennej Góry. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs dla firm dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Do podziału jest 60 mln zł. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małego przedsiębiorstwa, które odnotowało spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50 procent.  Pod uwagę brany będzie spadek w jednym wybranym miesiącu począwszy od 1 marca do 31 maja 2020 roku.  Szczegóły w regulaminie. Wsparcie jest udzielane w formie bezzwrotnej dotacji, stanowiącej 100 procent dofinansowania. O wsparcie może ubiegać się wnioskodawca, który posiada status mikro lub małego przedsiębiorcy, który na dzień 1 grudnia 2019 r. prowadził jako…

Pokaż więcej

Piknik Harley-Davidson 2020 odbędzie się zgodnie z planem

Informujemy, że zaplanowana w Karpaczu w dniach 30 lipca – 2 sierpnia 2020 roku kolejna edycja Polish Bike Week odbędzie się zgodnie z planem. Wydarzenie z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej będzie znacznie skromniejsze, bez głównego koncertu i dostosowane do ograniczeń i obostrzeń. Odbędzie się parada motocykli, będzie Harley do wygrania na własność, zbiórka charytatywna, miasteczko wystawowe, będą konkursy, wycieczki po okolicy i super zabawa. Szczegółowy program niebawem. Przypominamy, że Piknik Harley-Davidson to cyklicznie organizowana impreza w naszym regionie. Od zawsze ma swoje miejsce w Karpaczu. Od lat ma charakter kilkudniowej otwartej…

Pokaż więcej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Marciszów ogłasza I ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sędzisławiu, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 177/6  o pow. 0,0487 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00012528/3. Cena wywoławcza wynosi 15.500,00 netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt zbliżony do szerokiego prostokąta. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej; dostęp do drogi możliwy jest tylko przez grunty sąsiednie. Położona jest pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych. Z uwagi…

Pokaż więcej