Orszak św. Mikołaja w Kamiennej Górze

W dniu 13 grudnia 2019 roku na kamiennogórskim rynku ruszył Jarmark Świąteczny. Nie zabrakło kilkunastometrowej choinki i rozświetlanego renifera, przy którym tak chętnie fotografują się mieszkańcy. Jarmark z imprezami towarzyszącymi będzie trwał przez trzy dni w godzinach 14:00-19:00 – do niedzieli, 15 grudnia br. Świętowanie rozpoczęło spotkanie kamiennogórskich przedszkolaków ze św. Mikołajem, strojenie choinek, prezentacje przedszkolnych programów artystycznych i koncert zespołu Castle Dreams, który wykonał kolędy w rockowym klimacie. GALERIA DOSTĘPNA TUTAJ. Jednym z ciekawych wydarzeń pierwszego dnia Jarmarku był po raz pierwszy zorganizowany w Kamiennej Górze wspaniały Orszak św.…

Pokaż więcej

Jarmark Świąteczny w Kamiennej Górze

W dniu 13 grudnia 2019 roku na kamiennogórskim rynku ruszył Jarmark Świąteczny. Nie zabrakło kilkunastometrowej choinki i rozświetlanego renifera, przy którym tak chętnie fotografują się mieszkańcy. Jarmark z imprezami towarzyszącymi będzie trwał przez trzy dni w godzinach 14:00-19:00 – do niedzieli, 15 grudnia br. Świętowanie rozpoczęło spotkanie kamiennogórskich przedszkolaków ze św. Mikołajem, strojenie choinek i prezentacje przedszkolnych programów artystycznych. Głównym punktem pierwszego dnia Jarmarku był koncert zespołu Castle Dreams, który wykonał kolędy w rockowym klimacie oraz zorganizowany po raz pierwszy wspaniały Orszak św. Mikołaja z udziałem aktorów Teatru Żywego z…

Pokaż więcej

XIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 27 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się XIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. 3. Przyjęcie Protokołu z XVIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. 4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu  do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych w wyborach uzupełniających. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie…

Pokaż więcej

Wybory uzupełniające ławników sądowych

Rada Miasta Kamienna Góra organizuje wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zwrócił się z prośbą do Rady Miasta o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze. W wyborach uzupełniających do obsadzenia są trzy wolne miejsca. Kandydatów na ławników należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku. Zgłoszenia należy składać w biurze Rady Miasta przy Pl. Grunwaldzkim 1 (pok. 203, I piętro, tel. 75 645 51 16). Więcej szczegółów i wzory dokumentów koniecznych do zgłoszenia dostępne tutaj.

Pokaż więcej

Nowe opłaty na parkingach w Krzeszowie

Urząd Gminy Kamienna Góra informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 roku na terenie parkingów znajdujących się w Krzeszowie zwiększone zostają opłaty za parkowanie samochodów osobowych: – za postój do 2 h – z 2,00 zł na 3,00 zł brutto,– za postój powyżej 2 h – z 4,00 zł na 5,00 zł brutto. Aktualny cennik i zasady uiszczania opłat są dostępne u administratora oraz tutaj.

Pokaż więcej

Odbyła się debata społeczna “Parkuj odpowiedzialnie…”

W Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze 12 grudnia br. odbyła się debata społeczna “Parkuj odpowiedzialnie – szanuj innych użytkowników ruchu drogowego” przygotowana przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, we współpracy z samorządami i innymi jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w regionie. Głównym celem spotkania była rozmowa o bezpieczeństwie w ruchu drogowym z uwzględnieniem miejsc parkingowych na miasta i gminy Kamienna Góra, na podstawie analizy naniesionych kategorii zagrożeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa za 2018 i 2019 rok. Debatę społeczną rozpoczął insp. Janusz Cygal Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej…

Pokaż więcej

Odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa

W dniu 11 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Podczas posiedzenia Komisja wysłuchała informacji powiatowych służb, inspekcji i straży dot. zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu oraz zaopiniowała pozytywnie pracę służb. Komisja zaopiniowała również budżet powiatu kamiennogórskiego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz przyjęła plan pracy na rok 2020. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji: Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys,  Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, Z-ca Prokuratowa Rejonowego w Kamiennaj Górze Anna Kaczyńska, radni powiatowi Mariusz Mućwicki oraz Damian Wójcik, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji…

Pokaż więcej