Dokonano wyboru wykonawcy skałoplanów

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze dokonało wyboru wykonawcy skałoplanów oraz tablic informacyjnych na potrzeby projektu „Budowa tras wspinaczkowych na pograniczu polsko czeskim”. Skałoplany wykona Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” – cena oferty 14 130 zł.Tablice informacyjne wykona Gabidruk Bogdan Waśniawski – cena oferty 14 900 zł. Skałoplany będą przedstawiać informacje dot. dojazdu, dojścia i dostępu do każdego z obiektów. Każdy skałoplan będzie zawierał rysunki wykonane w technice grafiki wektorowej przedstawiające: -obiekt wspinaczkowy (skałkę) z naniesionym przebiegiem szlaków (dróg) wspinaczkowych,-2 mapy (w skali 1:100000 i 1:50000 z dokładnością do 80%) prezentujące lokalizację obiektu…

Pokaż więcej

Warsztaty w Powiatowym Ośrodku Wsparcia

W dniu 25 czerwca 2019 roku uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze wzięli udział w projekcie “Z ceramiką na Ty”, który odbywał się w Galerii pod Aniołami w Dobkowie. Inicjatywa warsztatów powstała dzięki współpracy z Fundacją J-EN-KI i dofinansowana była ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Celem projektu było zachęcenie uczestników do podejmowania indywidualnej działalności w ceramice artystycznej. Ponadto tego typu działania mają aspekt terapeutyczny, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością uczą się wyrażać emocje, satysfakcję i radość…

Pokaż więcej

Zebranie w Żłobku Miejskim w Kamiennej Górze

Urząd Miasta Kamienna Góra informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godz. 15.30 w Żłobku Miejskim w Kamiennej Górze odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci, które będą uczęszczały do żłobka w roku szkolnym 2019/2020. W dniach 30 i 31 sierpnia 2019 roku w godzinach od 10.00-12.00 w Żłobku Miejskim w Kamiennej Górze odbędą się dni adaptacyjne dla nowych dzieci, które będą uczęszczały do żłobka w roku szkolnym 2019/2020.

Pokaż więcej

W lodówce ukryli 8000 porcji handlowych amfetaminy

Realizując sprawę operacyjną dotyczącą przestępczości narkotykowej, wałbrzyscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu zatrzymali 24-letnią kobietę i 34-letniego mężczyznę. W mieszkaniu pary wałbrzyszan funkcjonariusze znaleźli blisko 8000 porcji handlowych amfetaminy oraz 9 tabletek extasy. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków obojgu z zatrzymanych grozi kara nawet 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci sprawdzają czy w grę wchodził również handel narkotykami i jak podejrzany wszedł w ich posiadanie. Do zatrzymania 24-letniej kobiety i 34-letniego mężczyzny doszło po tym, jak policjanci podejrzewając ich o posiadania środków odurzających, na podstawie zebranych informacji, sprawdzili…

Pokaż więcej

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów z gminy Kamienna Góra

W dniu 26 czerwca 2019 roku w sali widowiskowej Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Krzeszowie, podczas VIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra, zostały uroczyście wręczone stypendia najlepszym uczniom z terenu gminy Kamienna Góra. Stypendia w wysokości 400 zł otrzymali: SP Krzeszów: Piotr Surma, Julia MigaczZS Pisarzowice: Maja Ziemnik, Karina Kołodziej, Amadeusz ChrołSP Szarocin: Justyna Ziemianek, Julia WaśkoSP Ptaszków: Alina Turek

Pokaż więcej

Arkadiusz Dybiec z Kamiennej Góry w biegu Freedom Charity Run

Arkadiusz Dybiec z Kamiennej Góry został zaproszony do udziału w tegorocznej edycji Freedom Charity Run, która rusza 26 czerwca 2019 roku z Gdańska do Mediolanu. W biegu również udział wezmą: Mariusz Szeib – inicjator wydarzenia, Daniel Wcisło, Jacek Trębecki i Dariusz Bońkowski z Poznania, Hubert Jaskółka z Krapkowic. Trasa mierzy 1039 km. Celem biegu jest pomoc dla dzieci w Rwandzie w 25 lat po tamtejszej masakrze oraz pomoc dla niewidomych, a konkretnie na wsparcie Festiwalu Piosenki Dzieci Niewidomych w Krakowie. Bieg ma również upamiętnić 30. rocznicę przemian ustrojowych, które nie…

Pokaż więcej

Burmistrz Miasta Kamienna Góra bez wotum zaufania

W dniu 26 czerwca 2019 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra, podczas XIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra, radni głosowali uchwałę w sprawie wyrażenia wotum zaufania burmistrzowi Januszowi Chodasewiczowi. Przed głosowaniem poszczególni radni wyrazili swoje opinie na temat złej współpracy z burmistrzem Kamiennej Góry. Radni nie udzielili burmistrzowi wotum zaufania, ale dali mu absolutorium.Za udzieleniem wotum zaufania opowiedziało się 15 radnych, 11 było przeciw, 2 było za, 2 się wstrzymało. Wszystkimi głosami „za” udzielono absolutorium. Nieudzielenie wotum zaufania nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, jest to jednak „żółta kartka”…

Pokaż więcej

Rada udzieliła Wójtowi Gminy Kamienna Góra absolutorium i wotum zaufania

W dniu 26 czerwca 2019 roku w sali widowiskowej Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Krzeszowie, podczas VIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra, Rada Gminy zagłosowała jednomyślnie za udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za rok 2018, zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Kamienna Góra za rok 2018, informacją o stanie mienia gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, również wszystkimi głosami „za” udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Kamienna Góra.

Pokaż więcej

“A Gdyby Tak” w Kamiennej Górze

W dniu 23 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 na rynku w Kamiennej Górze odbędzie się koncert zespołu “A Gdyby Tak”. Zbyszek Stefański, Anna Dębicka, Wojciech Michalski oraz Wojciech Maziakowski to artyści, którzy wciągają publiczność w świat widziany ich oczami, odkrywają bezwstydnie swoje pokłady wrażliwości wywołując u słuchacza wewnętrzną polemikę skrajnych emocji. Zespół gra repertuar autorski do przepięknych tekstów Agaty Szmigrodzkiej, Wiesławy Kwinto-Koczan (Wuki), Zbyszka Stefańskiego czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, oraz muzyki Zbyszka Stefańskiego i Wojciecha Michalskiego. Skład zespołu Zbigniew Stefański (gitara, śpiew)Anna Dębicka (skrzypce, śpiew)Wojciech Michalski (gitara, śpiew)Wojciech Maziakowski…

Pokaż więcej