Król Lew

Pośród afrykańskiej sawanny przychodzi na świat jej przyszły król. Mały Simba uwielbia swojego ojca, króla Mufasę. Jednak nie wszyscy są szczęśliwi z pojawienia się młodego lwiątka. Dawny następca tronu, Skaza, ma swoje plany dotyczące przyszłości Lwiej ziemi. W efekcie Simba opuszcza swoją rodzinę. Żyjąc na wygnaniu musi dorosnąć i, z pomocą zaskakującej dwójki przyjaciół, nauczyć się jak odebrać to, co jest mu należne. Premiera Cinema City Wałbrzych: 19 lipca 2019 roku.Więcej informacji o premierach w tagach kino.

Pokaż więcej

25. edycja zawodów kolarskich MTB XC Lubawka

Przypominamy, że w dniach 8 i 9 czerwca 2019 roku odbędą się Międzynarodowe Zawody w Kolarstwie Górskim 25. MTB XC Lubawka. Oprócz sportowych zmagań organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, m.in. program artystyczny i rowerowe show w wykonaniu Wicemistrzów Polski. Zawody rozpoczną się w sobotę, 8 czerwca od Szkolnych Mistrzostw w Kolarstwie Górskim. Między 9:00 a 10:30 można będzie dokonywać uzupełniających zapisów, o 10:45 zawody zostaną uroczyście rozpoczęte. Pierwsze starty zaplanowane zostały na godz. 11:00 a uroczysta dekoracja na godz. 15:00. Po drodze na pierwszy dzień zawodów wszyscy uczestnicy i kibice będą…

Pokaż więcej

Ruszyła budowa boiska przy ZSO w Kamiennej Górze

Rozpoczęły się prace przygotowawcze przy „Budowie boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących” w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska oraz „Budowie Otwartej Strefy Aktywności” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności – OSA 2018”. Prace rozbiórkowe to pierwsza część realizowanego projektu przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze. Jednocześnie rozpoczęły się prace przy „Przebudowie  sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze”, o czym informowaliśmy wcześniej.

Pokaż więcej

Stefan Hałubek Honorowym Obywatelem Miasta Kamienna Góra

W dniu 6 czerwca 2019 roku w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbyła się XII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Podczas sesji Rada Miasta nadała tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra Panu Stefanowi Hałubkowi. Rada przekazując Akt Nadania Tytułu wyraziła wdzięczność, podziw i szacunek za wieloletnie kreowanie dobrego imienia Kamiennej Góry. Pan Stefan Hałubek szczególne podziękowania otrzymał za pracę w dziedzinie społecznej i sportowej. Od 1992 roku swoją miłością do szachów zaraża młodych mieszkańców regionu. Od siedemdziesięciu lat popularyzuje działalność szachową nie tylko w Kamiennej Górze, ale i w całym kraju.…

Pokaż więcej

Spotkanie dla mieszkańców ws. budowy drogi S3

Wójt Gminy Kamienna Góra oraz Wójt Gminy Marciszów, w związku z rozpoczęciem realizacją inwestycji w zakresie zaprojektowania i wybudowania drogi S3 tj. zadania III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, zapraszają zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji na tym odcinku drogi ekspresowej S3. Spotkanie ma na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych z planowaną inwestycją, zakresem prac i czynności przewidzianych do realizacji na terenach gminy Marciszów i gminy Kamienna Góra. Na spotkaniu obecni będą również przedstawiciele konsorcjum firm PORR S.A., oraz PORR BAU Austria, które jest wykonawcą generalnym inwestycji.…

Pokaż więcej

VII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra – wideo

W dniu 29 maja 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbyła się VII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. Stowarzyszenie Kwiat Lnu – informacja. Wody Polskie – stan rzek, regulacja cieków wodnych w gminie. Podjęcie uchwał. – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Kamienna Góra nieruchomości…

Pokaż więcej

IV edycja budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Kamiennej Góry po raz czwarty zdecydują na co przeznaczyć środki w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Pula środków na realizację w 2020  roku wybranych projektów wyniesie 100 tys. zł. Uchwałą nr IX/44/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra wprowadzono likwidację  dotychczasowych czterech okręgów  i wprowadzono jeden okręg, który obejmuje całą Gminę Miejską Kamienna Góra. Projekty składać można będzie od 13 do 30 czerwca br.  Uchwała określa sposób  zgłaszania projektów oraz ich wyboru. Projekty mogą składać osoby, które ukończyły 16…

Pokaż więcej